Tukioppilastoiminta Havukoskella

‍Havukosken koulussa on aktiivista tukioppilastoimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat ystäviä ja reiluja kavereita, jotka neuvovat, tukevat, auttavat ja ohjaavat sekä toimivat esimerkkinä uusille 7. luokkalaisille. Tukioppilaat seuraavat aktiivisesti kummiluokkiaan ja tarvittaessa juttelevat oppilaiden kanssa tai kertovat esim. havaitsemistaan kiusaamistapauksista opettajille.

Tukioppilaat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan hallituksen kanssa myös muuhun koulun yhteistoimintaan ideoiden ja järjestäen mukavaa yhteistä toimintaa. Uusia tukioppilaita valitaan keväisin ja tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä.

Tukioppilastoiminnan ohjaavat opettajat ovat Saija Tikkanen ja Laura Kevätniemi.

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram