Arviointi Havukosken koulussa

Oppimisen arviointi

Kirjalliset arvioinnit ovat:

1. Arviointikeskustelu

Oppilaan itsearviointi on osa tätä arviointikeskustelua. Oppilas täyttää itsearviointilomakkeen ennen kolmikantakeskustelua (oppilas-huoltaja-luokanohjaaja). Luokanohjaajat lähettävät kutsun keskusteluun ja samalla ohjeistavat erikseen oppilaat ja heidän huoltajansa itsearviointilomakkeen täyttämisen osalta.

Havukosken koulussa arviointikeskustelujen ajankohdat ovat seuraavat:

- 6. luokat Syyslukukauden aikana

- 7. luokat Syyslukukauden aikana

- 8. luokat Loka-maaliskuun aikana

- 9. luokat Ennen vuodenvaihdetta

2. Kirjallinen väliarviointi (”Joulutodistus”)

Annetaan Havukosken koulussa pe 20.12.2019. Myös käyttäytyminen arvioidaan.

3. Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

Sisältää arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Myös käyttäytyminen arvioidaan.

Oppilaat saavat siis aiempaa vähemmän kirjallisia todistuksia. Lukukauden aikana opettajat arvioivat oppilaiden opintoja antamalla palautetta opiskelusta ja edistymisestä esim. erilaisin keskusteluin, Wilma-viestein ja tehdyistä tehtävistä annettavan palautteen kautta. On tärkeää huomata, että kaikki opiskelun aikainen opettajalta saatu palaute on myös osaltaan arviointia sekä oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaamista, tukemista ja kannustamista.

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram