Kansainväliset projektit oppimisessa

‍Havukosken koulun tavoitteena on innostaa oppilasta oppimiseen, aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Kansainvälinen toiminta ja siihen liittyvät erilaiset projektit auttavat osaltaan erinomaisesti saavuttamaan nämä tavoitteet. Yhteistyö eri maiden koulujen kanssa innostaa oppilasta myös toimimaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä antaa valmiuksia aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. Oppilaat tutustuvat muihin kulttuureihin ja parantavat kielitaitoaan. Kansainvälinen toiminta lisää oppilaiden tvt-taitoja yhteydenpidon ja erilaisten projektien avulla. Oppilaat saavat arvokkaita kansainvälisiä kontakteja sekä kenties elinikäisiä ystäviä.

Haluamme innostaa Havukosken oppilaita maailmankansalaisuuteen, johon kuuluu vastuu yhteisestä maapallostamme, monikulttuurisuus, oman kulttuuriperinnön tuntemus ja arvostaminen sekä halu toimia rauhan ja paremman maailman puolesta.

Kaikilla oppilailla on oikeus oppia kansainvälisiksi. Siksi koulun kansainvälisyysprojektit koskettavatkin kaikkia koulumme oppilaita. Hankkeisiin liittyvät projektit linkitetään opetussuunnitelmaan ja toteutetaan eri oppitunneilla. Hankkeisiin kuuluu myös erilaisia liikkuvuuksia, niin pitkiä kuin lyhyitäkin vaihtoja maiden välillä. Oppilaat majoittuvat isäntämaassa perheisiin. Vaikka kaikki oppilaat eivät lähde vaihtoon ulkomaille, pääsevät he osallisiksi kansainvälisestä toiminnasta vierailujen aikana.

Koulumme kansainväliset projektit rahoitetaan Erasmus+ -ohjelman kautta. Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto-ja yhteistyöohjelma. Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Havukosken koulu osallistuu parhaillaan kahteen kansainväliseen projektiin: ICT-WORLD (2016-19) sekä HOW CAN I IMPROVE MY EDUCATIVE SYSTEM AND HELP OTHERS ACCESS IT? (2017-2020)

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram