Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kuvaus

6.lk Oppimaan oppiminen

Koko oppimiskokonaisuuden lyhyt kuvaus: Oppimiseen ja opiskelutaitoihin tutustumista

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet: Löytää itselle toimivia opiskelutapoja

Laaja-alaisen osaamisen alueet (L1 - L7): L1- ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3 - itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppiaineet: Matematiikka, äidinkieli, ruotsi, englanti, biologia

Muuta: Nivoutuu osittain 6.luokan ohjauskokonaisuuden kanssa (joka kaikissa Vantaan kouluissa)

7. lk Ainutlaatuinen minä

Koko oppimiskokonaisuuden lyhyt kuvaus: Käsitellään erilaisia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet: hyvinvointia lisäävien arjentaitojen hallinta ja itsetuntemuksen lisääminen, tekstilajien tuntemus, tekstinkäsittelytaidot, kyselytutkimus ja tulosten analysointi.

Laaja-alaisen osaamisen alueet (L1 - L7): L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppiaineet: äidinkieli, terveystieto, oppilaanohjaus, kotitalous,matematiikka, liikunta

8. lk Havis maailmankartalle

Koulun kahdeksasluokkalaisten monialainen oppimiskokonaisuus on nimeltään Havis maailmankartalle. Kirjallinen osuus kokonaisuudesta tehdään Classroomiin, opetuksessa teema näkyy pitkin kurssia maantiedon, historian ja yhtesikuntaopin oppitunneilla. Ideana kokonaisuudessa on käydä läpi sekä historiallisesti että maantieteellisesti merkittäviä alueita ja paikkoja. Lisäksi aineiden opetuksessa on samoja teemoja (esim. väestö, sen jakautuminen, rakenne ja muuttoliike). Kokonaisuuden avulla pyrimme tukemaan toisiamme ko teemojen käsittelyssä.

9.lk Työ ja työelämä

Koko oppimiskokonaisuuden lyhyt kuvaus: Käsitellään työelämää ja työnhakutaitoja

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet: Työelämässä tarvittavien taitojen ja toimintatapojen ymmärtäminen, työnhakuprosessin hahmottaminen, työnhakutaidot (myös muilla kielillä kuin suomeksi)

Laaja-alaisen osaamisen alueet (L1 - L7): Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, TVT-osaaminen, Työelämätaidot ja yrittäjyys, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppiaineet: opo, äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, yhteiskuntaoppi

Muuta: Sisältää TET-jakson. Työnhaun asiakirjat kirjoitetaan viikoilla 2-3. Englannissa asiaa käsitellään 7. kurssin aikana. Yhteiskuntaopissa työnhakua käsitellään 2. kurssin aikana.

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Tarhakuja 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram