S‍tuderandekårens styrelse, även kallad "studeranderådet", jobbar för att allas röster skall bli hörda i gymnasiet, och för att alla skall ha chans att delta i utvecklingen av skolan. Studeranderådet har ca 8 medlemmar som väljs i regel för ett år i taget, och nyval sker varje vårvinter. Studeranderådet träffas varje vecka och representanter från rådet deltar även aktivt i gymnasiets ledningsgrupp och är även välkomna med på lärarmöten.

Till studeranderådets uppgifter hör att aktivt framföra de studerandes åsikter och idéer och stödja en välmående verksamhetskultur och en god kommunikation i gymnasiet. Till studeranderådets ansvarsområden hör även att bland annat jobba med marknadsföringen av gymnasiet och delta i föräldrakvällar och infomöten, att organisera verksamhet som främjar samhörigheten, såsom fester, studerandecafé, innebandy- och futsalturneringar, Wappen-jippo och olika temadagar, att arbeta med gymnasiets jämlikhets- och jämställdhetsplan, att organisera och utvärdera enkäter t.ex. om studerandes välmående eller åsikter om gymnasiets verksamhet, samt att handleda vid ordnandet av ungdomsfullmäktigeval eller skuggval.

Studeranderådet deltar även i gemensam verksamhet med andra studeranderåd i Vanda, t.ex. i den årliga Påverkardagen och i gemensamma möten med de finska gymnasiernas studeranderåd. Vissa studerande i rådet kan få speciella ansvarsområden, t.ex. att fungera som språkombud och jobba med att stärka det svenska språket och språkmedvetenheten bland studerandena.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram