Hiekkaharjun etappi

Etappi-toiminta tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea 1.-6. luokan oppilaille, joiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet hankaloittavat merkittävästi koulunkäyntiä. Etappi-jakson aikana arvioidaan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilannetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia tukitoimia yhdessä oppilaan monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Etappi-jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan, huoltajien, lähikoulun sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä voimavarojen vahvistaminen. Ennen etappijakson alkamista oppilaalla tulee olla erityisen tuen antamista koskeva päätös. Etappijakson aikana tehdään tarvittavat kirjaukset pedagogisiin asiakirjoihin, terveydenhuollonjärjestelmään sekä sosiaalialan asiakastietojärjestelmään.

Hiekkaharjun etapin toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat kaksi erityisopetusta antavaa opettajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä koulunkäyntiavustaja.

Etapin toimintamuodot:

Jalkautuvassa työmuodossa oppilasta tuetaan hänen omassa oppimisympäristössään. Jalkautuvan etapin työskentely kestää noin kuukauden. Jakso alkaa oppilaan, huoltajien, oman opettajan ja etapin työparin yhteisellä tapaamisella. Etapin työpari suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tukitoimien vaikutusta arvioidaan säännöllisesti jakson aikana.

Ryhmämuotoinen opiskelu Hiekkaharjun etappi-luokassa. Etappi-luokassa opiskellaan oppiaineita sekä harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaan sosio-emotionaalisiataitoja. Ryhmässä on korkeintaan kuusi oppilasta. Etappijakson pituus vaihtelee oppilaskohtaisesti, mutta kestää korkeintaan noin vuoden. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti jakson kuluessa.

Etapin työntekijät:

* jalkautuva etappi

Manna Taivassalo, erityisopettaja

manna.taivassalo[at]eduvantaa.fi

040 025 3473

Mikael Manninen, psykiatrinen sairaanhoitaja

mikael.manninen[at]vantaa.fi

040-8697987

* etappi-luokka

Kaisa Niemelä, erityisluokanopettaja

kaisa.niemela[at]eduvantaa.fi

050-3145144

Hanna Dahhlund, sosiaaliohjaaja

hanna.dahllund(at)vantaa.fi

040 534 0607

Mira Peltonen, oppilashoitaja

Hakumenettely:

Oppilaan etappihakemuksen tekee monialainen asiantuntijaryhmä yhteistyössä huoltajien ja aluekoordinaattorin kanssa. Aluekoordinaattori Päivi Eskonlahti p. 0405053312. Päätöksen etappijaksosta tekee aluepäällikkö. Etappihakemuksen liitteinä ovat pedagoginen selvitys ja huoltajien suostumus tiedonsiirtoon. Etappiin on jatkuva haku.

Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37

PL 4511

01350 Vantaa

Rehtori: Anna Halme,
0401863054, anna.halme2@vantaa.fi

Koulusihteeri: Elena Myugyanen,
0405018226, elena.myugyanen@vantaa.fi

Henkilöstötila 0406485566

Käsityöluokka 0403576760

Opetus- ja avustajahenkilökunnan sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Apulaisrehtori: Petra Paasi,
0400760827, petra.paasi@vantaa.fi

Vararehtori: Tuija Saavalainen,
0407238441, tuija.saavalainen@eduvantaa.fi

facebook instagram