Itä-Hakkilan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelma

‍Itä-Hakkilan koulu on kaikkien koulu, jossa jokainen tulee huomioiduksi yksilönä. Kaikenlaisille yksilöille on yhteisössämme tilaa sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, kieli- tai kulttuuritaustasta, perhemallista tai muusta vastaavasta riippumatta.


Henkilökunnan velvollisuutena on pitää yllä tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Asiaa käsitellään yhteisesti vähintään yhdellä yt-ajalla lukukaudessa. Keskustellen pyrimme luomaan yhteistä käsitystä aihepiiristä. Tarkastelemme avoimesti nykytilannetta ja rakenteita, jotka mahdollisesti pitävät turhaan yllä esim. sukupuolirooleja.


Oppilaat ohjataan pohtimaan ikätasoisesti sukupuolta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Erilaisuuden hyväksyminen, toisten kanssa toimeen tuleminen ja kunnioittava suhtautuminen muihin yhteisön jäseniin ovat kasvatuksemme keskiössä.


Johtoryhmä on vastuussa suunnitelman toteutumisesta ja tarvittavien toimenpiteiden organisoimisesta ja toteuttamisesta.


Itä-Hakkilan koulu

Koulutie 8

PL 8505

01260 Vantaa

Rehtori: Minna Jokila,
040 480 9378

Apulaisrehtori: Minna Kellokoski-Nieminen,
050 3033 530

Vararehtori: Susanna Sirén-Lääperi,
040 167 6614

Koulusihteeri: Heidi Mäkinen
050 3033 483


Vapaa-ajan käyttö ja löytötavarat: Kouluvartija Genrih Maneerhjelm 050 3121 925

facebook instagram