Meidän koulu

Itä-Hakkilan koulu aloitti toimintansa vuonna 1954 kolmiopettajaisena kansakouluna. Koulussamme on vajaa 500 oppilasta ja heidän kanssaan päivittäin työskenteleviä opettajia ja koulunkäyntiavustajia on yhteensä noin 35. Itä-Hakkilan koulu on vuosiluokilla 1. - 4. perusopetusta antava lähikoulu. Itä-Hakkila on omakotitaloalue, jonka läheisyydessä on hyvät urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet.

Toiminta-ajatuksenamme on kehittää lapsen valmiuksia oman elämän hallintaan tukemalla lapsen kasvua ja oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Tavoitteenamme on, että oppilas saa riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen tulevaisuuden yhteiskunnassa. Oppilaiden osallistaminen on meille tärkeää. Itä-Hakkilan koulussa kunnioitetaan perinteitä, eletään vahvasti nykypäivää ja pidetään katse kiinni tulevaisuudessa.

Itä-Hakkilan koulu

Koulutie 8

PL 8505

01260 Vantaa

Rehtori: Minna Jokila,
040 480 9378

Apulaisrehtori: Minna Kellokoski-Nieminen,
050 3033 530

Vararehtori: Susanna Sirén-Lääperi,
040 167 6614

Koulusihteeri: Heidi Mäkinen
050 3033 483


Vapaa-ajan käyttö ja löytötavarat: Kouluvartija Genrih Maneerhjelm 050 3121 925

facebook instagram