Turvallisuus ja hyvinvointi Kaivokselan koulussa

Kaivokselan koulussa huolehditaan oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi sekä tarvittaessa akuuteissa kriisitilanteissa.

Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR, joka kehittää hyvinvointia koulutasolla, minkä lisäksi oppilashuollon henkilöstö (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitajat) tekevät yksilötyötä.

Koulun kriisiryhmään kuuluvat oppilashuoltohenkilöstön lisäksi rehtori, apulaisrehtori, turvallisuusvastaava, koulusihteerit ja vartija. Se kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa johtaa tilannetta akuuteissa kriisitilanteissa Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilöstö on perehdytetty koulun turvallisuuteen liittyviin asioihin ja pelastautumista hätätilanteessa harjoitellaan vuosittain myös oppilaiden kanssa. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat on koottu vuosittain päivitettävään Hyvinvointikansioon, joka on henkilöstön saatavilla sekä sähköisesti että useampana printtiversiona.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan jokaisessa luokassa osana päivittäistä arkea sekä erillisinä oppitunteina opetussuunnitelman mukaisesti.

Mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan välittömästi ja kiusaamistilanteet selvitetään, tarvittaessa KivaKoulu-ohjelman avulla.

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 040 6507748

Vain puhelut. Phonecalls only.

Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

PL 2505, 01030 Vantaa

rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444568

apulaisrehtori: Katri Talka,
040 5709196

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

Koulusihteeri (ti ja ke): Jonna Kallio, 040 121 6471


English Stream: Hanna-Maria Hinkkanen
0400 651134

facebook instagram