Opiskeleminen englanniksi /Studying in English

Englanniksi opetusta tarjoavat koulut:

Vantaan kansainvälinen koulu (ISV)

Osoite: Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa

Vantaan kansainvälisen koulun luokat 1–9 ovat tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden englanninkielen kyky riittää opiskeluun.

Kaikki oppilaat suorittavat englannintaidon pääsykokeen.

Kaivokselan koulu

Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

Kaivokselan koulu on tarkoitettu luokkatasojen 1–6 lapsille. Lasten ei tarvitse osata englantia tullessaan 1. luokalle, mutta kielitaito vaaditaan luokilla 2–6. Tavoitteemme on toiminnallinen kaksikielisyys luokan 6 lopussa.

1. luokalle hakevat oppilaat suorittavat kielivalmiuskokeen. Koe voidaan suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Luokille 2–6 hakevat oppilaat suorittavat englannin pätevyyskokeen.

Oppilaat voivat hakea englanninkieliselle yläasteelle (luokat 7–9) Vantaan kansainväliseen kouluun.

Rekolanmäen koulu

Osoite: Valtimotie 4, 01400 Vantaa

Rekolanmäen koulu on tarkoitettu lapsille luokkatasoilla 1–6. Lasten ei tarvitse osata englantia tullessaan 1. luokalle, mutta kielitaito vaaditaan luokilla 2–6. Tavoitteemme on toiminnallinen kaksikielisyys luokan 6 lopussa.

1. luokalle hakevat oppilaat suorittavat kielivalmiuskokeen. Koe voidaan suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Luokille 2–6 hakevat oppilaat suorittavat englannin pätevyyskokeen.

Oppilaat voivat hakea englanninkieliselle yläasteelle (luokat 7–9) Vantaan kansainväliseen kouluun.

Yleistä

Luokille sijoitetaan oppilaita syntymävuoden mukaan.

Lapset, jotka täyttävät 7 kalenterivuoden aikana, aloittavat 1.luokan kyseisen vuoden elokuussa. Esim.jos lapsi täyttää 7 vuonna 2021, hän aloittaa 1.luokan elokuussa 2021.

Oppilaaksi otetaan pääsääntöisesti Vantaalla asuvia lapsia. Muista kunnista voidaan ottaa oppilaaksi jos luokalla on tilaa.

Luokkakoot ovat Vantaan opetuslautakunnan määrittelemiä eikä niitä saa ylittää.

Opetussuunnitelma

Seuraamme suomalaista opetussuunnitelmaa. Opetuskielenä on englanti. Oppilaat opiskelevat lisäksi suomea ja 6. luokalta lähtien ruotsia. Opetamme suomen kieltä ja kulttuuria sekä suomea toisena kielenä.

Luokat

Luokat täytetään testitulosten perusteella, antaen etusija Vantaalla asuville lapsille. Mikäli koetulos on sama, arvotaan luokalle pääsijä.

Koulumaksut

Koulu ei peri lukukausimaksuja: kirjat ja oppimateriaalit ovat ilmaisia.

Koulukuljetukset

Vanhemmat vastaavat mahdollisista koulukuljetuksista aiheutuvista kustannuksista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1.-2-luokkalaisille lapsille. Lisätietoa hakusanoilla: aamu-ja iltapäivätoiminta Vantaalla.

Esikoulu

Lisätietoa hakusanoilla varhaiskasvatus Vantaalla


Schools providing Basic Education in English in Vantaa:

International School of Vantaa (ISV)

Address: Hagelstamintie 1, 01520 Vantaa

The International School of Vantaa is for children and youngsters in grades 1–9 whose level of English is sufficient to study in English.

All the students need to take an entrance exam on their English competence.

Kaivoksela School

Address: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

Kaivoksela School is for children in grades 1-6. Children do not need to know English when entering 1st grade, but English skills are required in grades 2-6. Our aim is functional bilingualism by the end of grade 6.

Students applying for 1st grade take a Language Readiness Test, which can be taken either in English or Finnish. Students applying for grades 2-6 need to take a test on their English competence.

The students have the possibility to apply for the English language secondary school (grades 7-9) at the International School of Vantaa to continue their studies.

Rekolanmäki School

Address: Valtimotie 4, 01400 Vantaa

Rekolanmäki School is for children in grades 1-6. Children do not need to know English when entering 1st grade, but English skills are required in grades 2-6. Our aim is functional bilingualism by the end of grade 6.

Students applying for 1st grade take a Language Readiness Test, which can be taken either in English or Finnish. Students applying for grades 2-6 need to take a test on their English competence.

The students have the possibility to apply for the English language secondary school (grades 7-9) at the International School of Vantaa to continue their studies.

General Information

We place the students in classes according to the child’s year of birth.

Children who turn 7 in the calendar year will start first grade in August. If the child turns seven in 2021, he/she will start school in August 2021.

Primarily we accept applicants who live in Vantaa. Applicants from other municipalities may be accepted after children from Vantaa, should there be spaces in the existing learning groups.

We have a maximum number of students per grade level. This decision has been made by the Vantaa board of Education and therefore we cannot exceed this maximum number.

Curriculum

We follow the Finnish curriculum and the language of instruction is English. The students study Finnish starting from 1st grade and from 6th grade onwards they also study Swedish. We teach Finnish as a mother tongue as well as Finnish as a second language.

Classes

The classes are filled according to the results of the entrance exam, giving priority to applicants from Vantaa. Should there be students with the same amount of points and not enough space in the classes, the selection is done with an official draw.

School fees

There are no school fees: school books and other education materials as well as school meals are free of charge.

Transport to school

The guardians are responsible for the transportation to school.

Afternoon Club

The Afternoon Club is for 1st and 2nd grade students. Activities are organized both before and after school hours. For further information, please search for“Aamu- ja iltapäivätoiminta Vantaalla”.

Preschool

For further information regarding the preschool, please search for “Pre-primary education places in Vantaa”.

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 040 6507748

Vain puhelut. Phonecalls only.

Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

PL 2505, 01030 Vantaa

rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444568

apulaisrehtori: Katri Talka,
040 5709196

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

Koulusihteeri (ti ja ke): Jonna Kallio, 040 121 6471


English Stream: Hanna-Maria Hinkkanen
0400 651134

facebook instagram