Hakeminen/Applying

Hakeminen luokalle - lue huolellisesti

Kaivokselan kouluun (luokat 1-6), Rekolanmäkeen (luokat 1-6) sekä Vantaan Kansainväliseen kouluun (luokat 1-9) haetaan samalla lomakkeella.

Jokaiseen kouluun pääsyvaatimuksena on kielellisiä valmiuksia mittaava testi. Kaivokselan ja Rekolanmäen ensimmäiselle luokalle haettaessa oppilaan ei tarvitse osata englantia. Testin voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Mikäli haette näihin molempiin kouluihin, testi tehdään vain siinä koulussa, joka on merkitty ensisijaiseksi hakupaikaksi.

Vantaan kansainvälisen koulun pääsyvaatimuksena on kielellisiä valmiuksia mittaava testi. Jokaiselle luokka-asteelle vaaditaan englannin kielen taito. Vantaan kansainväliseen kouluun haettaessa, testi tehdään kyseisessä koulussa.

Mikäli lapsenne on kipeä testipäivänä, tarvitsee koulu lääkärintodistuksen, jotta testin voi suorittaa myöhemmin ilmoitettavana päivänä.

Mikäli haluatte hakea englanninkielisille luokille, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen:

edu.english(at)vantaa.fi

Hakuprosessi:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: edu.english(at)vantaa.fi

Saat vastauksena Webropol-kyselyn.

Täytä lomake ja lähetä viimeiseen hakupäivään mennessä (taulukko alla).

Kun lähetät lomakkeen, saat vahvistuksen hakemisestasi.

Lähetämme kutsut testiin viikkoa ennen testipäivää.

Kevään 2022 testipäivämäärät:

Tulevat 7.luokkalaiset: English Skills 7 - keskiviikko 26.1.2022

Tulevat 1.luokkalaiset: Kielelliset valmiudet / Language readiness 1 - tiistai 1.2.2022;

English Skills 1 - keskiviikko 2.2.2022


How to apply - please read carefully.

The same form is used to apply for the English classes from 1st to 9th grades in the International School of Vantaa and from 1st to 6th grades in Kaivoksela School and Rekolanmäki School.

The entrance exam of the International School of Vantaa for grades 1-9 can only be taken in English because English language skills are required to study in the International School of Vantaa.

Kaivoksela School and Rekolanmäki School have English classes from grades 1-6. The students are chosen to the English 1st grade through a Language Readiness Test, but the children do not have to have skills in English before school begins. The test can be done in Finnish or in English. If your child is applying to both schools, the test is done in one school.

Should the student apply to several schools, they have to participate in the language proficiency tests of the schools for which they are applying.

Applicants can be approved to study in one school only. Should a student not get their first choice school, they will be an equal applicant in the selection of their second and third school choice as per their school selection listing.

In case your child has a language impairment and is applying for grades 2-9, make sure this information is in the application form in the additional information field. You need to provide a medical certificate about this.

If your child is ill during the assessment day, please remember to send a doctor’s certificate to the school. Please contact immediately the school at which your child would take the entrance exam and send a doctor’s certificate to the email below.

If you are interested in applying, please send a message to this email address:

edu.english(at)vantaa.fi

Steps in the application process:

Send an email to edu.english(at)vantaa.fi

We will send you a link to a Webropol survey form.

Fill in the form as soon as possible, latest on the date mentioned in the table below.

When you return the webropol survey, you will receive confirmation that the application has been received.

We will send the invitations to the test a week before the test date.

Test dates for spring 2022:

Future 7th graders: English Sills 7 - Wednesday January 26, 2022

Future 1st graders: Kielelliset valmiudet / Language readiness 1 - Tuesday February 1, 2022;

English Skills 1 - Wednesday February 2, 2022

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 040 6507748

Vain puhelut. Phonecalls only.

Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

PL 2505, 01030 Vantaa

rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444568

apulaisrehtori: Katri Talka,
040 5709196

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

Koulusihteeri (ti ja ke): Jonna Kallio, 040 121 6471


English Stream: Hanna-Maria Hinkkanen
0400 651134

facebook instagram