Englanninkieliset luokat Kaivokselassa/ English speaking classes in Kaivoksela

Englanninkieliset luokat Kaivokselassa

Kaivokselan koulun englanninkielinen opetus alkoi vuonna 1993. Englanninkieliset luokat ovat osa Kaivokselan koulua ja toimivat yhteistyössä suomenkielisten luokkien kanssa. Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kaksikielisyys 6.vuosiluokan loppuun mennessä.

1. luokalle pyrkiviltä ei edellytetä englannin kielen taitoa. 2.-6.luokalle pyrkivillä tulee olla riittävä englannin kielen taito luokalla opiskelemiseen. Englannin kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline. Englanninkielisillä luokilla toteutetaan periaatetta yksi opettaja, yksi kieli. Luokanopettaja puhuu oppilailleen englantia, ja äidinkieltä puolestaan opettaa toinen opettaja. Ensimmäisellä luokalla oppilaille sallitaan ns. hiljainen kausi sekä kommunikointi opettajan kanssa suomeksi. Suomen kieltä käytetään tukena erityisesti alkuopetuksessa sekä opeteltaessa käsitteitä mm. ympäristötiedossa ja matematiikassa. Kielen ymmärtämisen edistyessä oppilaan edellytetään käyttävän ja tuottavan englannin kieltä suullisesti ja kirjallisesti kaikissa luokkatilanteissa. Oppiminen tapahtuu aktiivisesti havaintoja tekemällä ja konkreettisten kokemusten kautta. Kielenoppiminen on läsnä jokaisella oppitunnilla ja oppilaita kannustetaan käyttämään englantia kommunikoinnin, itseilmaisun ja tiedonhankinnan välineenä.

Kaivokselan koulun englannin opetussuunnitelma täydentää kansallista opetussuunnitelmaa englannista vieraana kielenä. Englanninkielinen opetus on ns. sisältöpohjaista kielenopetusta (CLIL). Englannin kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tällöin kieli on pääasiassa opetuksen väline. Englannin kielen oppiminen ei rajoitu yksinomaan englannin kielen ja kirjallisuuden tunneille, vaan opiskelua tapahtuu kaikilla niillä tunneilla, jotka englanniksi opetetaan. Oppiaineet opetetaan pääasiallisesti englanniksi. Tavallisimpia poikkeuksia tästä saattavat olla taito- ja taideaineet sekä katsomusaineet, koulun opetusjärjestelyistä johtuen.

Kodin ja koulun yhteistyötä sekä vanhempien osallistumista englanninkielisten luokkien toimintaan kannustetaan ja koulussa toimiikin aktiivinen englanninkielisten luokkien vanhempainyhdistys.

Lisätietoa: hanna.hinkkanen@eduvantaa.fi, 0400 651 134


English speaking classes in Kaivoksela

The English classes in Kaivoksela have been running since 1993.The English classes in Kaivoksela work in cooperation with the Finnish speaking classes. The English classes are for children in grades 1-6. Children do not need to know English when entering 1st grade, but English skills are required in grades 2-6. Our aim is functional bilingualism by the end of grade 6. The teaching is based on the CLIL-method, where language is acquired through social interaction and is not only studied as a language or part of literature. Students in the English classes also study Finnish.

Students applying for 1st grade take a Language Readiness Test, which can be taken either in English or Finnish. Students applying for grades 2-6 need to take a test on their English competence.

More information: hanna.hinkkanen@eduvantaa.fi, 0400 651 134

Kaivokselan koulu

Opettajainhuone 040 6507748

Vain puhelut. Phonecalls only.

Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa

PL 2505, 01030 Vantaa

rehtori: Anne-Mari Keronen,
040 7444568

apulaisrehtori: Katri Talka,
040 5709196

Koulusihteeri: Elina Penttilä,
040 673 3498

Koulusihteeri (ti ja ke): Jonna Kallio, 040 121 6471


English Stream: Hanna-Maria Hinkkanen
0400 651134

facebook instagram