Tammi-kartsi (2022)

Tervehdys rehtorilta

Hyvää alkanutta vuotta ja kevätlukukautta koko kouluyhteisölle!

Tämä on jo kolmas kevätlukukausi, jota leimaa vahvasti koronapandemia. Pyrimme koulussa siihen, että oppilaiden opiskelu ja kouluarki olisi mahdollisimman normaalia myös poikkeuksellisena aikana. Pikku hiljaa lisääntyvä valo toivottavasti auttaa meitä kaikkia jaksamaan tänäkin kevätlukukautena.

Perusopetuksessa jatkamme kaikkien jo käytössä olevien terveysturvallisten toimenpiteiden noudattamista. Kaikki koulussa työskentelevät on jälleen suosituksen sijasta velvoitettu käyttämään kasvomaskia sisätiloissa huomisesta lähtien. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli joulukuussa, että 3-5 -vuosiluokkien oppilaat käyttävät maskeja kevätlukukauden alusta lähtien. 6-9 – vuosiluokkien oppilaat ovat noudattaneet maskisuositusta hienosti jo pitkään ja toivommekin, että nuorempia oppilaita kannustetaan myös kotona toimimaan samalla tavalla.

Tammikuussa on tulossa kaksi vanhempainiltaa Tuohen (3-4) ja Latvan (7-9) oppilaiden huoltajille. Tuohen illassa aiheena on pelikasvatus. EHYT ry:n kouluttajat ovat pelikasvatuksen asiantuntijoita, joten tilaisuus on ollut todella antoisa ja avannut uusia näkökulmia tärkeään aiheeseen. Latvan illassa on mahdollisuus tavata aineenopettajia ja jutella oman lapsen opiskelusta ja koulunkäynnistä. Molemmat illat pidetään etänä ja lisätietoa niistä löytyy tästä Kartsista. Tervetuloa osallistumaan vanhempainiltoihin!

Ystävällisin terveisin,

Tuija Tammi

Muutoksia henkilökuntaan kevätlukukaudella

Olemme saaneet vahvistusta oppilashuoltoon, kun koulukuraattori Sini Laitinen työskentelee Kartanonkosken koulussa tiistaisin Muina päivinä hän toimii Vantaan kansainvälisessä koulussa. Sinin tavoittaa numerosta 0405571291.

Tapahtumia tammi-helmikuussa

 • ma 17.- pe 21.2. Tunteva Kartsi - teemaviikko
 • ti 18.1. Kieliaamu 3. lk oppilaille klo 8.30-10 ja info huoltajille klo 18, etänä Meetissä (lisätietoa alempana)
 • ti 18.1. Vanhempainilta pelikasvatuksesta Tuohen huoltajille, EHYT ry klo 18.30-19.45, etänä Teamsissä (lisätietoa alempana)
 • ke 26.1. Latvan vanhempainilta klo 18-19.30 etänä (lisätietoa alempana)
 • to 27.1. Ilmiöviikon suunnittelupäivä - Juuri ja Tuohi klo 9.15-12, Kaarna ja Latva klo 9.15-13.15
 • ke 3.2. Helmi-Kartsi ilmestyy
 • ma-la 7.- la 12.2. Ilmiöviikko, teemana osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 • la 12.2. kaikkien oppilaiden koulupäivä klo 9-12
 • ma 7.2.-pe 19.2. TEPPO-tet 9.lk (vkot 6-7)
 • ke 16.2. Kaikkien oppilaiden koulupäivä loppuu viimeistään klo 13.15 henkilökunnan koulutuksen vuoksi
 • ma 21.2. – pe 25.2. Talviloma (vko 8)

Kevätlukukauden aikataulu

Kevätlukukausi ma 10.1. – la 4.6.2022

Talviloma ma 21.2. – pe 25.2. (viikko 8)

Pääsiäinen pe 15.4. – ma 18.4.

Helatorstai 26.5. vapaa

Lisäksi on kodin ja koulun yhteistyöpäivä la 12.2., joka on koulupäivä kaikille oppilaille. Korvaava lomapäivä on kiirastorstai 14.4. Kevätlukukaudella on yhteensä 98 työpäivää.

Lukeva Kartsi

Vuoden alussa juhlitaan suomalaista runoutta. Runebergin päivää vietetään 5.2. ja Kalevalan päivää 28.2. Tammikuun lukuhaasteena onkin tutustua runouteen!

Lue runoja ääneen ystävälle, rustaa omia runoja talvisesta tammikuusta tai kuuntele runoutta toisen lukemana. Yle Areenassa voi kuunnella Eino Leinoa (https://areena.yle.fi/audio/1-1280785) tai Hannele Huovin lastenrunoja (https://areena.yle.fi/audio/1-3393537).

Tapahtui kerran - ja yhä tapahtuu,

että pihallesi kasvaa satupuu.

Kun avaat oven, niin silloin Hui!

juuri silloin se tapahtui.

Kirsi Kunnas, Tiitiäisen metsä, 2020

Lukeminen kannattaa aina - ja on muuten hauskaakin!

Liikkuva Kartsi

Nautitaan talvesta! Alkutalven liikuntatunteja pyritään pitämään mahdollisimman paljon ulkona. Koska sisätiloissa käytetään maskeja, päivittäiset "happihyppelyt" auttavat jaksamaan. Pakkanen vaatii tietenkin kunnon vaatetuksen ja kunnon jalkineet. Sekin auttaa, jos nilkat ovat piilossa.

Tunteva Kartsi

Kartsin hyvinvoinnin vuosikellossa on neljä teemaa: Arjen taidot, sosiaaliset, tunnetaidot ja turvataidot.

Aloitamme kevätlukukauden hyvinvoinnin vuosikellon osalta jo melkeinpä perinteiseen tapaan tunnetaidoilla. Teema jatkuu maaliskuun puoliväliin asti. Tämä näkyy koulussa mm. Mieli ry:n Hyvän mielen taitomerkki -materiaalin lanseeramisena usealle eri luokka-asteelle. Materiaaliin voi halutessaan käydä tutustumassa täällä. Lisäksi 5.-9.- luokkalaisille on luvassa viikoittain oma mielen hyvinvointia tukeva harjoitustuokio sekä teemavälitunteja mm. tanssi-ilmaisun, draaman ja musiikkimaalauksen merkeissä. Käytäville ilmaantuu myös tunnekortteja, joiden ympärille voi kirjoittaa, missä tilanteessa on tuntenut kuvan mukaista tunnetta.

Kannustamme keskusteluun tunnetaitojen teemoista kotonakin. Empaattista alkuvuotta kaikille!

Kolmasluokkalaisten kieliaamu ti 18.1.

Vapaaehtoinen A2-kieli alkaa neljännellä luokalla. Kielivalinta tehdään kolmannella luokalla tammikuussa. Tiistaina 18.1. klo 8.30-10 kielten opettajat järjestävät kolmannen luokan oppilaille kielisuihkun pajatyöskentelynä. Oppilaat pääsevät tutustumaan valittavista kielistä seuraaviin: espanja, ranska, ruotsi ja saksa. Pajoissa esiteltävien kielten lisäksi myös venäjä on mahdollista valita A2-kielenä. Kaikki oppilaat osallistuvat pajoihin, vaikka eivät valitsisikaan uutta kieltä. Kaikkien 3. luokkien oppilaiden koulupäivä alkaa ti 18.1. klo 8.30.

Kieli-info kolmasluokkalaisten huoltajille ti 18.1. klo 18.00 Meet-etäyhteydellä

Kolmasluokkalaisten huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan vapaaehtoisen A2-kielen valinnasta. Kieli-info järjestetään Meet-etäyhteydellä ja linkki tilaisuuteen lähetetään Wilma-viestillä suoraan 3.-luokkalaisten oppilaiden huoltajille. A2-kielen valinta tehdään Wilmassa 24.1. mennessä ja sitä ennen julkaistaan myös kaupungin tiedote aiheesta.

Nykyisen opetussuunnitelman tuntijaon mukaan ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. luokalla. Ne oppilaat, jotka ovat valinneet A2-kieleksi ruotsin, jatkavat opiskelua A2 -ryhmässä myös 6. luokalla.

Mikäli teille herää kysymyksiä oman lapsenne kielivalinnasta, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä luokanopettajaan tai kielten opettajiin. Myös laaja-alaiseen erityisopettajaan voi olla yhteydessä, jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia ja hän harkitsee A2-kielen valintaa. Kielten opettajien yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta. Lisätietoa kielten opiskelusta löytyy osoitteesta www.vantaa.fi/kieltenopiskelu

Vanhempainilta pelikasvatuksesta Tuohen (3-4) oppilaiden huoltajille, EHYT ry

ti 18.1. klo 18.30-19.45 etäyhteydellä

Toisin kuin Joulu-Kartsissa tiedotettiin, EHYT ry:n vanhempainiltaa ei järjestetä lähikokoontumisena koululla. Vanhempainillan järjestämistä etäyhteydellä tiedustellaan ja sen toteutumisesta ilmoitetaan suoraan 3.-4.-luokkalaisten huoltajille Wilma-viestitse.

Parhaimmillaan digipelaaminen on lapsille ja nuorille hauskaa yhdessä tekemistä. Aikuiset voivat tukea lasten ja nuorten pelaamista tarjoamalla pelaamisen tueksi oikeaa tietoa riskeistä. Ehyt ry tarjoaa koulumme huoltajille pelikasvatusaiheisen vanhempainillan, jossa pohditaan tapoja tukea positiivisella tavalla lasten ja nuorten hyvinvointia maailmassa, jossa pelit ja pelaaminen ovat tärkeässä roolissa. Tuohen oppilaille on järjestetty oppitunnit aiheesta jo joulukuussa. Tervetuloa vanhempainiltaan!

Latvan vanhempainilta ke 26.1. klo 18-19.30 etänä

Vuosittain järjestämme tammikuussa Latvan vanhempainillan, jossa huoltajilla on ollut mahdollisuus tavata kaikkia aineenopettajia. Teillä on illan aikana mahdollisuus keskustella lapsenne asioista eri aineenopettajien kanssa. Ohje ajanvarauksen tekemisestä:

 1. Opettaja avaa tapahtumakalenterin opetusryhmiensä oppilaiden huoltajille to 20.1. mennessä.
 2. Huoltaja varaa ajan tapahtumakalenterista.
 3. Opettaja lähettää Meet-linkin ajanvarauksen tehneille huoltajalle.

Tapaamisen enimmäispituus on kymmenen minuuttia, jotta mahdollisimman moni huoltaja voisi saada keskusteluajan. Tervetuloa etävanhempainiltaan!

Kuudesluokkalaisten hakeutuminen Urhea-toimintaan yläkoulun (7-9 lk.) ajaksi

Vantaan kaupunki mahdollistaa urheilusta innostuneiden nuorten yhdistää koulu ja urheilu toimivasti omassa lähikoulussa. Toimintaa koordinoi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) ja yhteistyössä ovat mukana kaikki Vantaan 20 yläkoulua sekä vantaalaiset urheiluseurat.

Hakuaika toimintaan on 27.1.-10.2.2022. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Urhean nettisivujen kautta. Tarkemmat hakuohjeet sekä Urhea-toiminnan kuvaukset löytyvät Wilman tiedotteista sekä 10.12.21 kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen lähetetystä Wilma-viestistä.

Mukaan pääsevät kaikki urheilusta innostuneet nuoret, jotka sitoutuvat toiminnan pelisääntöihin.

Juuren ja Rungon läksyparkki

Läksyparkissa saa apua läksyjen tekemiseen. Ohjaajana toimii koulunkäyntiavustaja Yasemin Özcer, jolle voi myös lähettää viestejä Wilmassa.

Läksyparkit toimivat Mustio-solussa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12.30-14.00. Tiistaisin läksyparkki järjestetään 6D-luokassa ja keskiviikkoisin 5D-luokassa.

Läksyparkkiin mennessä tulee läksyt olla tiedossa ja opiskeluvälineet mukana. Läksyparkkiin tullaan joko klo 12.30 tai 13.15. Jos läksyparkkiin ei tule oppilaita, Yasemin siirtyy muihin tehtäviinsä.

Tervetuloa läksyparkkiin!

Kartsin kerhot kevätlukukaudella

Koulun omat kerhot pyörähtävät käyntiin viikolla 3 eli maanantaista 17.1. lähtien. Kerhoihin ilmoittaudutaan saapumalla kerhopaikalle ensimmäisellä kerralla (paitsi jos ilmoituksessa pyydetään ilmoittautumaan). Lisää kerhoja voi olla luvassa myöhemmin keväällä, joten seuratkaa Kartsi-tiedotuslehteä.

Kerhouutuudet:

Musiikkikerho, Juuri

Kerhossa lauletaan lastenlauluja, joita oppilaat säestävät mm. rytmi- ja laattasoittimin. Lisäksi kerhossa liikutaan ja rentoudutaan musiikin avulla. Kerhon ohjaajana toimii Satu Rantanen, ti klo 14.15 Kuitia / luokka 5B

Teatterikerho 1.-5.lk (helmikuusta lähtien)

Teatterikerho 1.-5.-luokkalaisille alkaa kokoontua helmikuussa 2022. Harjoittelemme kerhossa kaksi pienimuotoista joukkokohtausta kevään musikaaliin. Vetäjinä toimivat Pauliina Penttinen sekä Katri Seppinen. Voit ilmoittautua kerhoon vaikka heti (Wilma, Katri Seppinen), niin saamme lähetettyä tarkemmat kokoontumistiedot ennen helmikuuta.

Musikaalin puvustuskerho, Latva + pääroolit

Kerhossa ideoidaan puvustusta oppilaiden roolien mukaan.

Kerhossa toteutetaan musikaalin puvustusta lähinnä kierrätysperiaatteen mukaisesti. Käytämme oppilaiden omia vaatteita puvustuksen pohjana, ja niitä muokkaamalla oman roolin ja musikaalin teeman mukaisesti. Kerhon vetäjänä toimii Katriina Lumiaho, tekstiilityön luokka to 11.45-12.40.

Kiinnostavien asioiden kerho, Latva

Kokoonnumme perjantaisin ruokavälkällä klo 11.45 Miljan luokassa Inkalassa. Kerhoon voit tulla pelaamaan tai tekemään tehtäviä esim. matematiikasta ja fysiikasta, myös kaikki muut kiinnostavat asiat mahtuvat kerhoon.

Neulontakerho

Kerhossa opetellaan lankatekniikoita, neulontaa ja virkkausta. Kerho kokoontuu tekstiilityöluokassa. Kerhon ohjaajana toimii Katriina Lumiaho maanantaisin klo 12.00-12.30.

Syyslukukaudelta jatkuvat kerhot:

Kerhojen ajankohta kevtälukukaudella kannattaa tarkistaa.

Espanjan kerho 3.lk

¡Hola! Tervetuloa oppimaan espanjaa ja tutustumaan espanjankielisten maiden kulttuuriin. Kerhossa leikitään, lauletaan ja opitaan sekä sanoja että lauseita. Kerho kokoontuu perjantaisin klo 12.00-12.30 Karunan espanjan luokassa. Opettaja on Andrea Aalto. ¡Bienvenidos!

Musikaalikuoro 1.-5.lk

Kuoro harjoittelee torstaisin klo 14.15-15.45 musiikinluokassa, Karuna-solussa. Harjoittelemme ilmaisuvoimaista laulua ja esiintymistä monipuolisten ja erityylisten kappaleiden avulla. Kuoro on mukana myös kevään 2022 musikaalissa. Opettajana Anne Tanskanen. Tervetuloa!

Lauluyhtye 6.-9.lk

Harjoittelemme monipuolista ohjelmistoa niin yksi- kuin moniäänisestikin. Paneudumme tarkemmin myös oikeaoppiseen äänenmuodostukseen. Lauluyhtye esiintyy koulun eri tilaisuuksissa kuten kevään 2022 musikaalissa.

Lauluyhtye harjoittelee musiikinluokassa, Karuna-solussa maanantaisin klo 15.00-16.00. Opettajana Anne Tanskanen. Tervetuloa!

Sporttikerho, Runko

Sporttikerho on avoin kerho 3.-6. luokkien oppilaille sisältäen pelejä, leikkejä ja temppuja ryhmän mielenkiinnonkohteiden mukaan salissa ja/tai ulkona. Ei ilmoittautumista. Ohjaajana Tuomas Muhonen, maanantaisin klo 15.45, ensimmäinen kokoontuminen liikuntasalissa 17.1.

Sporttikerho, Latva

Pelaamista, temppuilua ja mukavaa liikkumista ryhmän mielenkiinnonkohteiden mukaan salissa ja/tai ulkona. Ei ilmoittautumista. Ohjaajana Tuomas Muhonen, tiistaisin klo 15.45, ensimmäinen kokoontuminen liikuntasalissa 18.1.

Kuvataidekerho, Latva

Kuvataide kerho Latvan oppilaille perjantaisin klo 11.45-12.30 kuvataideluokassa. Tervetuloa taiteilemaan vapaamuotoisesti tai tekemään omia keskeneräisiä tehtäviä! Opettaja Liisa Kemppainen.

Latvan joogakerho

Tunnit ovat lempeitä, rentouttavia ja kaikille sopivia. Ota mukaan pieni pyyhe ja joustavat vaatteet. Opettaja Elina Piispanen, maanantaisin klo 15.45-17.00 Gymillä

Taidepaja, Runko

Harrastusten Vantaan järjestämä kerho kokoontuu kuvataideluokassa Keskiviikkoisin klo 15.05-16.05 (3-6lk). Kerho aloittaa toimintansa jo viikolla 2 ke 12.1. Ilmoittautuminen Lastenliiton sivujen kautta https://www.lastenliitto.fi

Suora linkki ilmoittautumiseen löytyy erikseen julkaistavasta tiedotteesta ”Koulun ulkopuolisten järjestäjien kerhot keväällä 2022”.

Sporttia-kerho, Tuohi

Tervetuloa mukaan lisäämään liikuntaa koulupäivään!

Sporttia kouluille toiminta on koulupäivän aikana tai heti sen jälkeen järjestettäviä matalankynnyksen liikuntakerhoja koulun oppilaille. Tämän toiminnan tarkoitus on tukea oppilaiden liikkumista ja löytää uusia kavereita. Kerhojen ajatuksena on tarjota hauskaa yhdessäoloa liikunnan parissa ilman kilpailua ja vertailua varsinkin niille lapsille, joilla ei vielä ole harrastusta. Haluamme edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla ja myös pienentää terveyserojen kasvua ja syrjäytymisen riskiä.

Kartanonkosken koululla järjestetyt liikuntakerhot, joissa tilaa:

Keskiviikko (12.01.-11.05.2022) 15.00-16.00 Kerho 3.-4.lk   

Linkki ilmoittautumiseen löytyy erikseen julkaistavasta tiedotteesta ”Koulun ulkopuolisten järjestäjien kerhot keväällä 2022” Toiminnan toteutuksesta vastaa Sporttia kaikille ry yhteistyössä Vantaan kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Lukuvuoden 2022-2023 työajat


syyslukukausi to 11.8.– to 22.12.2022

 • syysloma ma 17.10.–pe 21.10.2022 (viikko 42)
 • joululoma pe 23.12.2022– su 8.1.2023

kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023

 • talviloma ma 20.2.–pe 24.2.2023 (viikko 8)

Lisäksi yksi lauantaikoulupäivä kodin ja koulun yhteistyöhön sekä sitä korvaava lomapäivä

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 97 työpäivää, yhteensä 187.

Kartanonkosken koulu

OSOITE: Tilkuntie 5, 01520 Vantaa
040 356 2893

Tammiston opetuspiste: Kaurapellonkatu 3, 01520 Vantaa 050 304 1894

Rehtori:
Tuija Tammi (Latva),
040 060 4363, tuija.tammi@vantaa.fi


Virka-apulaisrehtori:

Ella Väinölä (Juuri ja Runko),
050 312 1706, ella.vainola@vantaa.fi


Vararehtori:

Maria Hohka,
050 303 3092, maria.hohka@vantaa.fi

Koulusihteeri:
Leila Pitkonen 040 356 2893


Koulusihteeri:
Katariina Välilä (ma ja ti)
040 5729105


Vartija:
Nelli Haapaniemi 040 838 0780

Oppilashuolto

Kuraattori: Suvi Uuttu
040 584 9286


Kuraattori:
Sini Laitinen

Terveydenhoitaja
(1 - 6 lk):

Laura Mäkinen
(ma-to, ja parittomat perjantait),
040 632 6588, laura.makinen@vantaa.fi


Terveydenhoitaja
(7 - 9 lk):

Janica Helaskoski
(ti, to, parilliset perjantait),
040 516 0560, janica.helaskoski@vantaa.fi

Koululääkäri:
Kristina Wallenberg (torstaisin)
kristina.wallenberg@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Poju Vainio
050 303 8295
poju.vainio@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Maria Hohka
050 303 3092
maria.hohka@vantaa.fi

instagram