Loka-kartsi (2018)

Terveisiä rehtorilta

Koulutuksen järjestäjä on velvoitettu toteuttamaan oppimisen ja opetuksen arviointia säännöllisesti. Tänä lukuvuonna vantaalaisissa peruskouluissa arvioidaan koulutusta monipuolisesti erilaisilla kyselyillä ja tutkimuksilla.

Syyskuussa järjestettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) A-englannin oppimistulosten arviointi 7. vuosiluokalla. Arvioinnissa on mukana noin 140 koulua eri puolilta maata. Kartanonkoski on yksi tutkimuksen otoskouluista. Arviointiin osallistui puolet koulumme 7. luokan oppilaista. Arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa tietoa oppilaiden osaamisesta suhteessa opetussuunnitelman perusteissa kuvattuihin hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteereihin. Kyse on pitkittäisarvioinnista, sillä samat oppilaat arvioidaan uudelleen keväällä 2021 heidän ollessaan vuosiluokalla 9.

Vantaan kaupunki ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus tekevät yhteistyössä laajan selvityksen kolmiportaisen tuen toimivuudesta ja riittävyydestä Vantaan perusopetuksessa. Tässä kyselyssä selvitetään henkilökunnan, huoltajien ja 5.-9. -luokan oppilaiden kokemuksia ja näkemyksiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumisesta.

Oppilaat tekevät kolmiportaisen tuen sähköisen kyselyn oppituntien aikana 8.10.-7.11. välisenä aikana. Sivistysvirasto on lähettänyt huoltajille Wilman kautta oman kyselyn, joka löytyy Wilman tiedotteista. Huoltajien kyselyyn on mahdollista vastata suomen lisäksi englannin, ruotsin, venäjän, viron, arabian, albanian ja somalin kielellä.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus toteuttaa myös oppimisen arviointia koskevan tutkimuksen. Oppimiaan oppiminen – tutkimukseen osallistuvat kaikki Vantaan 3., 6. ja 9. luokan oppilaat. Vastaaville vuosiluokille on toteutettu Opi oppimaan – arviointi v. 2010, 2013 ja 2016. Vuoden 2018 arviointi koostuu kuudesta osasta ja se tehdään joko tableteilla tai tietokoneilla marraskuun aikana. Arvioinnin osat ovat luetun ymmärtäminen, monilukutaito, matemaattinen ajattelu, kuvallinen päättely sekä interaktiivinen ongelmanratkaisu ja sanallinen päättely.

Kartanonkoski on yksi otoskouluista myös kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa arvioidaan matematiikan ja ympäristöopin osaamista. Tutkimus on nimeltään TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study. Tutkimus toteutetaan noin 70 maan yhteishankkeena. Tutkimuksessa arvioidaan 4. vuosiluokan oppilaiden osaamista ja se toteutetaan huhtikuussa.

Yllä mainittujen arviointien lisäksi tänä syksynä tehdään opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi. Tämä arviointi tehdään Vantaan peruskouluissa joka toinen lukuvuosi. Arviointiin osallistuvat myös oppilaat sekä vanhempainyhdistyksen edustajat.

Ystävällisin terveisin ja hyvää syyslomaa toivottaen,

Tuija Tammi

Tulevia tapahtumia loka-marraskuussa

 • to 11.10. Kansainvälinen tyttöjen päivä (toiveruokapäivä)
 • ma 15.10.- pe 19.10. Syysloma
 • ke 24.10. Kansainvälisyyspäivä/YK:n päivä. Veronica Kalhorin vierailu 8. ja 9. luokalla. Oppilaiden koulupäivä päättyy klo 12 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
 • to 25.10. Kaikki 9. luokan oppilaat vierailevat kirjamessuilla
 • ma 29.10. – pe 9.11. TET 9.lk
 • ke 31.10 Kekri ja Halloween (tukioppilaat ja oppilaskunta)
 • pe 9.11. Ahtisaari -päivä, Riidat ratkotaan puhumalla. (Verso)
 • ke 14.11. Marras-Kartsi ilmestyy
 • ke 14.11. Vanhempien ja nuorten ilta 9.lk klo 18
 • ti 20.11. Lapsen oikeuksien päivä ja kouluruoka 70v
 • pe 30.11. Adventtihartaus ja rinnakkaistilaisuudet 1-6lk klo 9.15


Tervetuloa 9. luokkien vanhempien ja nuorten iltaan ke 14.11. klo 18.00

- illan aiheena yhteishaku ja toisen asteen koulutus

9. luokkien oppilaiden vanhempain- ja nuorten ilta järjestetään keskiviikkona 14.11. klo 18.00 koulun auditoriossa. Illan teemana on kevään 2019 yhteishaku, joka järjestetään helmi-maaliskuussa ja jossa 9-luokkalaiset hakeutuvat peruskoulun jälkeisiin toisen asteen jatko-opintoihin.

Illassa opinto-ohjaaja Poju Vainio kertoo yhteishausta. Lukiokoulutusta esittelee Vaskivuoren lukion opinto-ohjaaja Leeni Karosto. Ammatillista koulutusta esittelee Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen rehtori Tiina Immonen. Ammatillinen koulutuksen uudistus on meneillään, joten illassa esitellään ajankohtaista tietoa koulutusreformista.

Toisen asteen opiskelupaikan valinta on nuorelle merkittävä päätös. Kodin ja koulun yhteistyöllä tässä onnistutaan parhaiten. Tervetuloa vanhempien ja nuorten iltaan!

Lukeva Kartsi

Mediateekin kirjaston lisäksi olemme perustamassa omaa kirjastoa Juuren oppilaille Haikko-soluun. Kirjavalikoimamme on jälleen kasvanut muun muassa huoltajien ja Lukuklaani-hankkeen lahjoittamien kirjojen myötä. Mediateekin lukunurkkauksen suunnitteluvaihe alkaa olla loppusuoralla, ja lisäksi olemme hakeneet mukaan Lukuliike koulussa -kampanjaan.

Kaikkia kartsilaisia kannustetaan lukemiseen eri tavoin, ja jokaisella oppilaalla on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Lisätietoja lukudiplomista voi kysyä omalta luokanopettajalta tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta.

Yhdeksäsluokkalaiset pääsevät sukeltamaan kirjallisuuden maailmaan myös Helsingin kirjamessuilla to 25.10. Retkestä tulee lisätietoa Wilma-viestitse lähempänä ajankohtaa.

Marraskuun lukuhaaste

Marraskuu on jo melko hämärä ja synkkäkin – ainakin ikkunan ulkopuolella. Marraskuun lukuhaasteena onkin saada pirteyttä pimeyteen: valitse kirja värikkään, pirteän tai houkuttelevan kannen perusteella. Lue kirjaa villasukat jalassa tai viltin alla ja rentoudu.

Vielä ehdit osallistua myös lokakuun lukuhaasteeseen

Lokakuussa vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää sekä mielikirjapäivää. Lokakuun lukuhaaste kodeille ja kartsilaisille liittyykin mielikirjoihin: keskustelkaa kotona ja luokissa omista lempikirjoistanne ja siitä, millaisia tekstejä ja kirjoja luette mielellänne. Bonus: Lukekaa toisillenne otteita lempikirjoistanne!

Lukeminen kannattaa aina – ja on muuten kivaakin!

Liikkuva Kartsi

Liikuntapäivä sujui hyvin. Kasit ja vitoset tekivät Move! -mittaukset, 1.-2.-luokkalaisille oli kentällä Vantaan Salamien yleisurheilupisteitä, 3.-4. luokat järjestivät ysien valmennuksessa turnaukset säkkipallossa, norsupallossa ja jalkapallossa, kutoset urheilivat SIltamäessä ja seiskat Haltialassa.

Harrastustoimintaan lapsia ja nuoria on kannustettu Olympiakomitean, Pakkalan palloseuran ja Pussihukkien kanssa järjestetyllä harrastuspäivällä sekä ysien järjestämällä Lasten taitopäivällä. School Action Dayhin Töölön pallokentillä osallistuttiin seiskojen ja 5D:n voimin.

Tunteva Kartsi

Lokakuun teemana koulussa on oppilaiden vahvuudet. Oppilaat harjoittelevat ryhmissä tunnistamaan ja nimeämään omia ja kavereiden vahvuuksia. Vahvuuksia mietitään ja vahvistetaan mm. huomaa hyvä materiaalien harjoituksia hyödyntäen sekä toiminnallisesti, että yhdessä keskustellen. Teema näkyy koulussa myös visuaalisesti, kun luokat askartelevat ja maalaavat teemaan liittyviä kuvia ja muita teoksia kaikkien ihailtaviksi käytäville.

Latvan oppilaat tekevät sähköisesti testejä, jotka tuovat nuorten vahvuudet esiin. Ryhmissä oppilaat pohtivat, miten erilaisia ominaisuuksia voi hyödyntää elämän eri osa- alueilla, kuten työelämässä tai ystävyyssuhteissa.

Lokakuussa luokissa, käytävillä, pihoilla ja toivottavasti myös kodeissa sanotaan ääneen kaikki se hyvä, mitä ympärillä olevissa ihmisissä ja teoissa huomataan. Hyvällä on taipumus lisätä hyvää.

Oppilaskunnan kuulumisia

Syyslukukausi on käynnistynyt vaikuttavissa merkeissä. Oppilaskunta käsitteli ja hyväksyi koulumme vuosisuunnitelman syyskokouksessaan. Oppilaskunta on myös jälleen kiinnittänyt huomiota biojätteen vähentämiseen. On tärkeää syödä monipuolisesti ja riittävästi sekä ottaa ruokaa sopiva määrä, ettei sitä tarvitse heittää pois. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota käsihygieniaan ja muistuttaneet käsienpesun tärkeydestä kaikkia koulun oppilaita erilaisin pienin tempauksin.

Lokakuussa juhlistetaan 11.10. Tyttöjen oikeuksien päivää toiveruoan merkeissä: luvassa on herkullisia tortilloja. Lisäksi tutustumme merkittäviin tyttöjen ja naisten tarinoihin kukin omissa luokissamme. Lokakuun lopulla vietetään myös perinteistä kekriä. Oppilaat saavat pukeutua ke 31.10. kekrimäisiin sadonkorjuuaiheisiin tai halloween-tyylisiin asuihin.

Syö lautanen tyhjäksi & hyvät pöytätavat -kisa 1. - 5.10.

Viime viikolla luokat 2 - 6 kiinnittivät erityistä huomiota ruokailussa, että omalle lautaselle kootaan ruokaa monipuolisesti, mutta siten että jaksaa syödä kaiken. Lautashävikkiin voi jokainen itse vaikuttaa. Samalla muistuteltiin myös hyvistä pöytätavoista.

Todella monella luokalla kampanjaan suhtauduttiin innokkaasti. Toivottavasti tämä näkyy jatkossa entistä pienempänä biojätteen määränä.

Tiedekummimme Vantaanportin apteekin lahjoittamalle Heureka-retkelle pääsee 4A. He onnistuivat vähentämään lautashävikkiä selvästi ja ruokailutilanteet sujuivat rauhallisesti. Elokuvaretkellä palkitaan luokat 2C ja 3B. Onnittelut voittajille!

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA


Uusi hallitus valittu ja kaksi kunniajäsentä kutsuttu

Kartanonkosken koulun vanhempainyhdistys ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 1.10.2018 valittiin yhdistykselle uusi hallitus toimintakaudelle 2018–2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Paananen, varapuheenjohtajaksi Teresa Llorens Salminen, sihteeriksi Sami Havo, rahastonhoitajaksi Ulla-Mari Väisänen ja hallituksen jäseniksi Henna Lilja, Anna Niemelä, Henna Purmonen ja Minna Ukkonen. Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin pitkän uran vanhempainyhdistyksessä tehneet Eve Silventoinen ja Hanna Valtanen. Onnittelut!

Juuren kirjastokampanja syyslomaan asti

Juuren eli koulun eka- ja tokaluokkalaisten käyttöön on perustettu oma kirjasto, jonka hyllyt valitettavasti vielä ammottavat tyhjyyttään. Onko teillä kotona turhaksi käyneitä, pienille koululaisille soveltuvia lastenkirjoja? Kirjat voivat olla kuvakirjoja tai helppolukuisia lukukirjoja. Lahjoituksia voi toimittaa koulun vahtimestarille, josta vanhempainyhdistys toimittaa ne eteenpäin. Kirjojen keruu jatkuu aina lokakuun puoliväliin asti. Vanhempainyhdistys selvittää myöhemmin luokkien erityisiä toiveita ja voi ostaa kokoelman täydennykseksi joitakin kokonaisia kirjasarjoja.

Mitä toivot vanhempainyhdistykseltä?

Vanhempainyhdistyksen hallitus kartoittaa oppilaiden perheiden toiveita vanhempainyhdistyksen suhteen. Kerro sähköpostitse (kartsin.vanhempainyhdistys[at]gmail.com) minkälaisissa kouluasioissa toivot vanhempainyhdistyksen tänä lukuvuonna erityisesti aktivoituvan ja kiinnittävän huomiota.

Mukaan toimintaan?

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Kartanonkosken koulun oppilaiden huoltajat sekä koulun henkilökunta. Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös muut koulun ja kodin yhteistyön tukemisesta kiinnostuneet tahot. Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan mm. Kartsissa sekä omalla Facebook-sivullaan.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa lukukaudelta (1.8.–31.7.). Jos haluat liittyä jäseneksi, laita meille sähköpostia osoitteeseen kartsin.vanhempainyhdistys[at]gmail.com ja kerro viestissä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja millä luokalla lapsesi on/ovat. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI65 4055 0010 5557 00; merkitse viestikenttään, kenen maksusta on kyse. Saaja: Kartanonkosken koulun vanhempainyhdistys ry.

Jäsenmaksutulot ovat merkittävä tulonlähde vanhempainyhdistykselle. Sen lisäksi kerätään varoja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Varainkeruutapahtumien lisäksi yhdistys järjestää ohjelmaa niin koululaisille kuin heidän vanhemmilleenkin. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan, eikä jäsenyys edellytä aktiivista toimintaa.

Kartanonkosken koulu

OSOITE: Tilkuntie 5, 01520 Vantaa
040 356 2893

Tammiston opetuspiste: Kaurapellonkatu 3, 01520 Vantaa 050 304 1894

Rehtori:
Tuija Tammi (Latva),
040 060 4363, tuija.tammi@vantaa.fi


Virka-apulaisrehtori:

Ella Väinölä (Juuri ja Runko),
050 312 1706, ella.vainola@vantaa.fi


Vararehtori:

Maria Hohka,
050 303 3092, maria.hohka@vantaa.fi

Koulusihteeri:
Leila Pitkonen 040 356 2893


Koulusihteeri:
Katariina Välilä (ma ja ti)
040 5729105


Vartija:
Nelli Haapaniemi 040 838 0780

Oppilashuolto

Kuraattori: Suvi Uuttu
040 584 9286


Kuraattori:
Sini Laitinen

Terveydenhoitaja
(1 - 6 lk):

Laura Mäkinen
(ma-to, ja parittomat perjantait),
040 632 6588, laura.makinen@vantaa.fi


Terveydenhoitaja
(7 - 9 lk):

Janica Helaskoski
(ti, to, parilliset perjantait),
040 516 0560, janica.helaskoski@vantaa.fi

Koululääkäri:
Kristina Wallenberg (torstaisin)
kristina.wallenberg@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Poju Vainio
050 303 8295
poju.vainio@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Maria Hohka
050 303 3092
maria.hohka@vantaa.fi

instagram