Poissaoloista ilmoittaminen

Lomamatkat suositellaan suunniteltavaksi koulun loma-aikoihin. Mikäli se ei ole mahdollista, huoltajien tulee tehdä loma-anomus Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset hyvissä ajoin. Huoltajat ovat myös vastuussa opiskelusta anotun loman aikana.

Aineenopettajat antavat oppilaalle tehtäviä loman ajaksi. Vastuu tehtävien pyytämisestä on oppilaalla ja huoltajalla. Oppilas hakee koulusihteeriltä tai tulostaa alla olevasta liitteestä lomakkeen, johon oppilas pyytää aineenopettajia merkitsemään tehtäviä hyvissä ajoin.

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi