Järjestyssäännöt

VANTAAN YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

NÄIN TOIMIMME KILTERISSÄ

Noudatamme Kilterin järjestyssäännöissä Vantaan yhteisiä järjestyssääntöjä.

Kilterissä koulun aikuiset ja toimintakulttuuri ohjaavat ja vahvistavat oppilasta toimimaan oppimisympäristöissä järjestyssääntöjen mukaan.

Oppitunneilla opiskelemme ja opimme.

* ajoissa paikalla, opiskeluvälineet ja –materiaali mukana, kännykät ja muu teknologia opettajan luvalla

* työrauha

Välitunneilla olemme yhdessä.

* rauhallisuus ja siisteys

* koulualueella

Ruokatauolla syömme yhdessä ruokasalissa.

* rauhallisuus ja hyvät ruokailutavat

* ilman ulkovaatteita, reppuja ja omia eväitä tai juomia

* lajittelu

Koulun yhteisissä ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa noudatamme koulun järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia kasvatus- ja kurinpitosuunnitelman mukaisesti.

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi