Ruotsin kielikylpy

Kielikylpy on metodi, jossa äidinkielenään suomea puhuvat oppilaat opiskelevat osittain ruotsin kielellä. Alimmilla luokilla ruotsinkielisen opetuksen osuus on suuri ja se vähenee peruskoulun loppua kohden. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on toiminnallisen ruotsin kielen taidon saavuttaminen. Oppilaat tulevat Kilterin koulun kielikylpyluokalle Uomarinteen alakoulusta. Jokaisella luokkatasolla on yksi kielikylpyluokka.

Kielikylpyluokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa ja opetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Ruotsiksi opetettavat aineet voivat vaihdella vuosittain resurssien mukaan. Opinnoista noin neljännes pyritään antamaan ruotsin kielellä. Myös niissä aineissa, joita opiskellaan ruotsin kielellä, varmennetaan suomenkielisen sanaston hallinta mm. jatko-opintojen turvaamiseksi.

Viime vuosina ruotsin kielellä opiskeltuja aineita ovat

– historia

– yhteiskuntaoppi

– kotitalous

– terveystieto

– maantieto

- biologia

Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelma, joka löytyy kohdasta 10.1. Kilterin koulun opetussuunnitelmasta. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla kielikylpyluokilla on ruotsin kielen opetusta 2 vuosiviikkotuntia seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla sekä 3 vuosiviikkotuntia yhdeksännellä luokalla. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Språkbad med elevernas ögon

När man är i en språkbadsklass i Kilteri gör man många projekt och roliga saker men man studerar också lite tråkiga saker t.ex. adjektivens böjning och grammatik. Det är trevligt att lära sig nya grejer. Vi repeterar också gamla saker. Det är bra för att man kan ha glömt dem.

I lågstadiet är du med din klass nästan hela tiden, men i högstadiet får du en möjlighet att jobba också med andra människor i t.ex. slöjd.

På högstadiet har vi inte så många ämnen på svenska. Vi har bara geografi, hälsokunskap, historia, huslig ekonomi och klassföreståndares timme på svenska.

Minttu och Alisa 7A

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi