Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten (2021-2022)

8. luokkaa varten oppilas valitsee kolme (3) valinnaisainetta, kaksi pitkää ja yhden lyhyen kurssin. Toisen pitkän valinnaisaineen tulee olla taito- ja taideaine (ku, ko, li, mu tai ts/tn). Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. Lyhyet kurssit arvioidaan sanallisesti (S/H). Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosanalla (4-10) ja ne vaikuttavat mahdollisen emoaineen arvosanaan.

Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn valinnaisaineen valitsemista. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit kuitenkin parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Jos haet peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen, ne pitkät valinnaisaineet, joita olet opiskellut peruskoulussa pakollisina aineina (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide ja liikunta), lasketaan yleistä koulumenestystä kuvaavaan keskiarvoon.

Valinnaisaineryhmää ei yleensä perusteta, ellei valitsijoita ole riittävästi.

TULEVILLE 8. LUOKKALAISILLE LUKUVUODELLE 2021-2022 TARJOTTAVAT VALINNAISAINEET

LYHYTKURSSIT

HUOM! A2-ruotsin oppilaat ja kielikylpyopetuksessa olevat käyttävät 8. luokan lyhytvalinnan ruotsin kielen opiskeluun.

Urhea-valmennuksessa oleville oppilaiden lyhytkurssi on Urheavalinnainen.

LEIVONNAN JATKOKURSSI

Kurssilla leivotaan suomalaisia ja kansainvälisiä leivonnaisia arkeen ja juhlaan.

Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia koristelu- ja makuvaihtoehtoja leivonnaisille. Kerrataan myös hyväksi todettuja ohjeita. Ideoidaan ja valmistetaan kalenterivuoden juhlapäivien leivonnaisia, esim. halloween, joulu, pääsiäinen, syntymäpäivä, rippijuhlat. Tervetuloa leipomaan!

TYTTÖJEN TREENI JA KEHONHUOLTO

Kurssilla tutustutaan nuorelle (13-15v.) sopivaan ja turvalliseen kuntosaliharjoitteluun käyden läpi kehon eri lihasryhmät sekä oikea suoritustekniikka. Kurssilla tutustutaan myös kehonhuoltoon tehden liikkuvuus- ja koordinaatioharjoituksia, kehitetään lihaskuntoa hyödyntäen kehon omaa painoa, venytellään sekä rentoudutaan.

KOULULIIKUNTAA

Kurssi on sinulle, joka haluat kouluviikkoon lisää liikuntaa. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja.

JALKAPALLO/FUTSAL

Kurssi kaikille futiksesta kiinnostuneille, taitotasosta riippumatta. Treenataan lajitaitoa ja pelataan paljon reilussa hengessä. Talvella päästään kokeilemaan myös futsalia. Kurssilla pääset harjoittelemaan myös tuomarointia.

MUSA SOIMAAN 2

Kurssilla syvennetään musiikin eri tyylejä soiton ja laulun kautta. Kurssin voi valita, vaikka ei olisikaan ollut aiemmin valinnaisessa musiikissa. Harjoittelemme soittamaan bändisoittimia: rumpuja, kitaraa, bassoa ja koskettimia. Lisäksi halukkaat voivat syventää laulutaitojaan. Teemme bändisoittimilla biiseihin säestyksiä ja kuuntelemme musiikkia. Kurssille voivat osallistua kaikki musiikista kiinnostuneet.

OPI PIIRTÄMÄÄN 2

Haluatko oppia piirtämään vielä paremmin? Tällä kurssilla opit! Harjoittelet erilaisia kuvien tekemiseen liittyviä asioita, kuten hahmottamista, perspektiiviä, sommittelutaitoja ja kuvallista ajattelua sekä tutustut eri tekniikoihin ja materiaaleihin.

3D TULOSTAMISEN PERUSTEET

Mahdollisuus tutustua 3d-tulostamisen ihmeelliseen maailmaan. Kaikki tervetuloa mukaan!

PROJEKTI RUOTSIKSI

Ruotsin kielestä kiinnostuneille sopiva kurssi, jonka aikana teemme ruotsin kieleen, ruotsinkieliseen kulttuuriin tai Pohjoismaihin liittyviä projektitöitä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Töitä voi toteuttaa esimerkiksi blogitekstin tai videon muodossa. B1-kielen lukijoille suunnattu ryhmä.

MATEMATIIKAN TUKIKURSSI

Matematiikan tukikurssilla vahvistetaan matematiikan perustaitoja ja tuetaan uusien matematiikan aiheiden oppimista. Kurssilla kerrataan 7. luokan matematiikan sisältöjä ja tuetaan 8. luokalla tulevien uusien aiheiden oppimista.

SUOMEN KIELEN TUKIKURSSI

Suomen kielen tukikurssi alle viisi vuotta sitten Suomeen muuttaneille ja muille, jotka haluavat parantaa kielen perustaitoja. Kurssilla opiskellaan lukien, kirjoittaen ja pelaten sekä opiskellaan eri oppiaineiden sanastoa.

AVARUUS JA AVARUUDEN IHMEET

Kurssi on teoriapainotteinen kurssi, jolla opit uusia asioita avaruudesta, tähdistä, mustista aukoista, aikamatkustamisesta, galakseista ja älyllisestä elämästä. Kurssin aikana pyrimme käymään observatoriolla ja säiden salliessa tutustumaan lähiavaruuteen kaukoputkien avulla. Kurssilla voidaan katsoa myös joitakin avaruusaiheisia dokumentteja tai elokuvia.

ENGLANNIN TUKIKURSSI 2

Tuntuuko englanti sinusta vaikealta? Tule kertaamaan englannin sanastoa ja kielioppia sekä kartuttamaan lisää osaamista, joka auttaa sinua suoraan 8. luokan englannissa. Kokeilemme kurssilla myös erilaisia opiskelutekniikoita esimerkiksi liikkeen yhdistämistä sanoihin, muistipelit, sanojen värikoodaus, palapelit, tarinoiden kerronta, piirrustus yms. Kurssilla ei anneta läksyjä.

LET’S TALK IN ENGLISH 2

Kurssilla harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita erilaisin pelein ja tehtävin. Seuraamme englanninkielisiä elokuvia, kirjoja, kertomuksia, musiikkia ja ajankohtaisia aiheita osallistujien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

FAR, FURTHER AND BEYOND

Englannin kielestä ja matkailusta kiinnostuneille sopiva kurssi, jonka aikana harjoittelemme englannin puhumista matkailutilanteissa ja tutustumme englanninkielisiin kulttuureihin ja maihin. Oppilaat pääsevät osallistumaan kurssin suunnitteluun.

URHEA-VALMENNUS siinä mukana oleville oppilaille.

PITKÄT VALINNAISAINEET (2021-2022)

Huom! A2-kielen (ranska, saksa, venäjä, espanja) opiskelijat valitsevat vain taito- ja taideaineen (ku, ko, li, mu tai tn/ts).

B2-KIELET

B2-kielen opiskelussa on kolme keskeistä tavoitetta:

· oppia selviytymään tällä kielellä jokapäiväisissä elämäntilanteissa

· oppia käyttämään kieltä rohkeasti

· saada valmiudet kielitaidon myöhempään kehittämiseen

Valinnaisen kielen opiskelu yläasteella on eräänlainen vieraan kielen alkeiskurssi. Sen aikana käsitellään kielen perusrakenteet sekä opitaan ymmärtämään yksinkertaisia kirjoitettuja ja puhuttuja tekstejä. Oma tuottaminen painottuu ennen kaikkea puhumiseen. Keskeisiä aihepiirejä ovat muun muassa ihminen ja ympäristö, jokapäiväisen elämän palvelu- ja tapaamistilanteet sekä kohdekulttuurin tavat.

RANSKA (RAB)

· kansainvälisissä suhteissa välttämätön kieli, jota käyttää noin 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Kanadassa, Afrikassa ja Aasias­sa

· rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen

· italian, espanjan ja portugalin sukulaiskieli

· sanastoltaan lähellä myös englantia ja ruotsia

· tärkeä monilla työelämän aloilla

· hotellit, ravintolat, matkailu, kosmetiikka, muoti

· tekniikka, viestintä (radio, tv, lehdistö)

· kauppa, kehitysyhteistyö, kansainväliset järjestöt

· tiede, taiteet

· oppia ääntämisen perusteet

· keskeiset kielen rakenteet ja käyttökelpoinen sana­varasto

· saada tietoa maan kulttuurista

· painotus on suullisessa kielitaidossa

SAKSA (SAB)

· Saksan opiskelussa painotetaan saksankieliseen ympäristöön ja nuorten elämään tutustumista sekä matkailijoille tärkeistä tilanteista selviämistä. Kielen perusrakenteet tulevat tutuiksi kursseilla.

· Saksaa puhuu äidinkielenään n. 100 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Sillä tulee siis toimeen lähes kaikkialla Keski-Euroopassa ja suuressa osassa Itä-Eurooppaa.

· Saksan ääntäminen on helppoa ja rakenteeltaan se on selkeä kieli.

· Kursseilla käytetään monipuolisia työtapoja, esimerkiksi parikeskusteluja, ryhmätöitä ja itsenäistä etenemistä. Kursseilla hyödynnetään myös netin tarjoamia mahdollisuuksia kielten opiskeluun.

KOTITALOUS (KO)

Kotitalousopetuksen tavoitteena on

· ohjata oppilasta suhtautumaan myönteisesti kodin töihin

· ohjata oppilasta arvostamaan kodin tehtävien tasapuolista jakamista ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan

· lisätä taitojen kehittymisen myötä oppilaan luottamusta omaan osaamiseen

Kotitaloustunneilla

· kerrataan seitsemännellä luokalla opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, erityisesti ruoanvalmistusta ja leivontaa

· tutustutaan suomalaiseen ruokaperinteeseen

· käsitellään erityisruokavalioita

· tutustutaan kansainvälisiin ruokakulttuureihin

· harjoitellaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään arkielämän valinnoista ja ongelmatilanteista

· ohjataan oppilasta vastuulliseen kuluttajuuteen

Kotitaloudessa painotetaan tekemällä oppimista. Arvioinnissa huomioidaan käytännön työtaitojen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaidot.

KOTITALOUS “VI KOKAR OCH BAKAR”

Kurssin tavoite: Valmistaa ruokaa ja leivonnaisia ruotsinkielisistä ohjeista.

Kenelle kurssi on tarkoitettu: Kurssille voi tulla ruotsin kielikylvyn lisäksi kaikki ne oppilaat, jotka haluavat opiskella ruotsin kielellä kotitaloutta ja harrastaa ruotsin kieltä.

Arviointi: Kuten kotitaloudessa. Arvosanaperusteena on kotitalouden hallinta, eli työskentelyn siisteys, ahkeruus, itsenäinen työskentely. Käytännön kokeita järjestetään tarpeen mukaan.

KUVATAIDE (KU)

Valinnainen kuvataide on erityisesti sinulle, joka olet innostunut tekemään kuvia, piirtämään, valokuvaamaan ja haluat oppia uusia kuvan tekemisen keinoja. Tavoitteena on, että kehityt taidoiltasi ja opit paremmaksi kuviksessa. Oppitunneilla pääset kokeilemaan monenlaisia tekniikoita ja saat tehdä paljon omaa taidetta. Mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja mm. Artsiin ja/tai Kiasmaan.

Valinnaisaineen sisältoä:

· Piirustus ja maalaaminen

· piirtimet ja materiaalit

· valo- ja värioppi

· Kuvasommittelu

· havainnointi ja tutkiminen

· kolmiulotteisuuden harjoittelu

· Kuvaviestintä ja media

· Valokuva, liikkuva kuva, kuvankäsittely

· Muotoilu ja keramiikka

· Taidehistoria

LIIKUNTA

Valinnainen liikunta on tarkoitettu sinulle, joka olet innokas liikkuja, haluat harjoitella ja oppia yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on harjoitella monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja, saada uusia liikuntakokemuksia, toimia erilaisissa ryhmissä reilun pelin hengessä sekä kunnon ylläpito.

Valinnaisaineen sisältö:

sisä- ja ulkopalloilu

yleisurheilu

luistelu ja jääpelit

suunnistus, luonnossa liikkuminen

uinti ja vesiliikunta (vesipelit, -jumppa, hypyt, hengenpelastus)

aerobic, lihaskunto ja -huolto

kehonhallinta, telinevoimistelu

MEDIA (ME)

Oletko kiinnostunut ajankohtaisista asioista, seuraat uutisia ja maailmanmenoa? Viihdytkö kameran takana tai edessä? Haluatko oppia leikkaamaan videomateriaaleja tai käydä haastattelemassa idoliasi? Haluatko oppia tekemään omia uutisia itseäsi kiinnostavista asioista, ihmisistä ja Kilterin tapahtumista?

Valinnaistunneilla harjoitellaan haastattelutekniikoita, sisältöjen tuottamista, aineiston muokkaamista, leikkausohjelmien käyttöä, esiintymistaitoja, toimitustyötä ja julkaisua. Vierailujakin saatetaan tehdä. Tavoitteena on saada tuotettua julkaisukelpoisia uutisklippejä tai -lähetyksiä ja näyttää niitä mahdollisesti koulun uutisissa. Sisältöjä voidaan suunnitella yhdessä osallistujien kanssa eli pääset suuntaamaan opiskelua sinua kiinnostavaan suuntaan.

MUSIIKKI (MU)

Musiikin valinnaisainekurssi on suunnattu erityisesti sinulle, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi musiikin parissa. Tavoitteena on syventää musiikillisia taitojasi ja tietojasi sekä innostaa musiikin harrastamiseen!

Tavoitteena kurssilla on rakentaa sosiaalisesti toimiva, luova ja aikaansaava musisoiva ryhmä. Ryhmähengen luominen ja ryhmäyttäminen ovat tässä avainasemassa. Jokainen kehittää itseään omista taidollisista, tiedollisista ja sosiaalisista valmiuksistaan osana ryhmää. Kurssin suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan omat vahvuudet ja osaamisalueet. Kurssia suunnitellaan osittain yhdessä oppilaiden kanssa.

Tunneilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri tyylilajeihin; soitetaan ja lauletaan monipuolista ohjelmistoa ja valmistetaan myös esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin.

Valinnaisaineen painotus on erityisesti aktiivisen yhteismusisoinnin harjoittelussa.

TEKNINEN TYÖ (TN)

Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan suunnittelukykyä, ongelmanratkaisua ja turvallista työvälineiden käyttöä. Käytännön työskentelyssä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja työtapoihin oman kiinnostuksen mukaan. Valmistettavissa tuotteissa on tarkoitus vahvistaa oppilaan tieto- ja taitotasoa sekä arvostaa käsillä tekemisen perinnettä.

TEKSTIILITYÖ (TS)

Tekstiilityö syventää peruskoulun käsityön tunneilla aiemmin opittuja tekstiilityön taitoja ja tietoja. Valinnaistunneilla valmistetaan laajasti erilaisia käsityötuotteita kuten vaatteita ja sisustustuotteita. Samalla tutustutaan eri tekniikoihin ja erilaisiin tekstiilimateriaaleihin. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa valmistettaviin töihin oman kiinnostuksensa mukaan. Tekstiilityö on pääosin käytännön työskentelyä, jossa saa opastusta ja vihjeitä harrasteisiin ja oppii arvostamaan käsityön tekoa.

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi