Valinnaisaineet 9. luokkaa varten

LYHYRKURSSIT LUKUVUONNA 2021-2022

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN LYHYTKURSSIT:

KEITETÄÄN JA LEIVOTAAN

Kurssilla valmistetaan ruokia ja leivonnaisia oppilaiden toiveiden ja suunnitelmien pohjalta.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaille, jotka eivät ole valinneet kaksivuotista syventävän kotitalouden kurssia.

VAPAATA TAITEILUA

Kurssi on tarkoitettu kuvataiteesta innostuneille ja vaatii jonkin verran taitoja. Tällä kurssilla osaamisesi tulee esiin!

Saat kuvittaa mitä huvittaa eli saat itse päättää mitä kuvisjuttuja teet.

Saat jatkaa jotain, joka jäi kesken, syventää jotakin ajatusta tai keksiä jotakin ihan uutta. Voit luoda piirtäen, maalaten, kuvittaen, suunnitellen ja sommitellen. Ope ei hoputa, ei keksi puolestasi, mutta saattaa potkia liikkeelle. Toki saat apua, ohjeita ja opetusta aina kun tarvitset.

HYVINVOINTIA LIIKUNNASTA (TYTÖT)

Kurssilla liikutaan monipuolisesti erityyppisten liikuntamuotojen parissa. Tärkeää on yhdessä tekeminen sekä iloinen ja reilu asenne. Tavoitteena on, että tunnin jälkeen on virkeä ja hyvä olo. Kurssi on tarkoitettu tytöille!

LIIKUNNANOHJAUKSEN KURSSI

Kurssilla harjoitellaan liikuntatunnin suunnittelua ja ohjaamista. Oppilaat vastaavat kurssin sisällöstä ja suunnittelevat ja toteuttavat liikuntatuntien ohjelman. Kurssilla opitaan esiintymisvarmuutta ja kokonaisuuksien hallintaa.

KORVAT AUKI -musiikin kuuntelukurssi

Tämän kurssin avulla pääset keskittymään ja rauhoittumaan koulun kiireen ja metelin keskellä.

Haluatko laajentaa musiikillista kulttuurista osaamistasi kuuntelemalla musiikkia eri aikakausilta ja maantieteellisiltä alueilta? Oletko kiinnostunut musiikin eri tyyleistä? Oletko koskaan tarkastellut erilaisia ilmiöitä musiikin avulla? Tällä kurssilla maailmankatsomuksesi ja kulttuurihistorian tuntemuksesi syvenevät. Tavoitteena on myös opetella tunnistamaan musiikin herättämiä tunteita. Samalla opit ymmärtämään erilaista musiikkia.

Kurssille toivotaan oppilaita, jotka pystyvät keskittymään musiikinkuunteluun yhdessä ja haluavat rauhoittua muun kiireen keskellä. Kurssilla ei soiteta eikä lauleta. Kurssi onkin suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisesta musiikillisista tyyleistä ja ilmiöistä mutta eivät välttämättä halua olla esillä musiikkia itse tuottaen. Nykypäivän populaarimusiikkia pyritään käsittelemään suhteellisen vähän. Näin ollen kurssille osallistuvalla oppilaalla pitää olla kiinnostus myös nykypopin valtavirrasta poikkeavaan musiikkiin.

MUSIIKIN SOITTOKURSSI

Heräsikö soittokipinä, eikä sinulla ole musiikista pitkää valinnaista? Pääasiassa soitamme ja teemme musiikkia itse, mutta kurssilla on mahdollista myös yksilöllisempään työskentelyyn (oma projektityö, analysoivaa kuuntelua, teoriaa yms.). Musiikkia siis moneen makuun!

RUUVAA JA TUUNAA 3

Kurssilla huolletaan pyöriä tai mopoja liikennekuntoon. Tarkasta valot kuntoon ennen syksyn pimeitä iltoja tai tee keväthuolto omalle kulkuvälineelle. Rentoa työskentelyä, jossa syvennetään aikaisemmin opittua.

3D- tulostimen perusteet

Tule tutusmaan 3D- tulostimen mahdollisuuksiin ja perusteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan suunnittelemaan CAD- ohjelmistolla ja tekemään omia malleja. Tulosta joku oma juttu, joka on sinulle kenties jo tuttu juttu.

NEULONTAKURSSI

Tule rauhoittumaan neuletyön ääreen. Neulontakerhossa voit joko syventää vanhoja taitojasi tai tulla opettelemaan neulonnan alkeet. Kurssin aikana ehtii valmistua esimerkiksi sukat, lapaset, pipo tai huivi. Valitse työ omien taitojesi mukaan, opettele uusia tekniikoita tai kertaa jo opittua. Neulonnan sijasta voit valita tekniikaksi myös virkkauksen. Voit hyödyntää kurssilla opittuja taitoja myös tekstilityön pitkässä valinnaisaineessa.

MUUT LYHYTKURSSIT:

KATASTROFIT JA KONFLIKTIT, maantiedon jatkokurssi lukioon pyrkiville

Kurssin tarkoituksena on perehtyä ajankohtaisiin maailmanlaajuisiin luonnononnettomuuksiin, ympäristöongelmiin ja eri maita vaivaaviin sotiin. Kurssi antaa tietoja ilmastonmuutoksesta, tulivuorten purkauksista, tsunameista, maanjäristyksistä, pakolaisuudesta ja sodista. Kurssin aikana tutustumme eri medioihin, teemme ryhmätöitä ja keskustelemme katastrofien ja konfliktien syistä ja seurauksista. Kurssilla on mahdollista nostaa maantiedon päättöarvosanaa.

BIOLOGIAA LUKIOON PYRKIVILLE

Ihmisen biologian 9-luokan kurssin aiheita jatketaan syventäen. Kurssilla perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja toimintaan laajemmin: opiskellaan lisää esimerkiksi aisteista ja perinnöllisyydestä. Tutustumme biologian sovelluksiin. Kurssi luo vahvat lähtökohdat lukion biologian 4. ja 5. kursseille. Kurssilla on mahdollista nostaa biologian päättöarvosanaa.

JOHDATUS VENÄJÄN KIELEEN

Kurssilla opetellaan venäläiset kirjaimet eli kyrilliset aakkoset. Lisäksi opit esittelemään itsesi, tervehtimään ja kyselemään kuulumisia sekä muita yleisimpiä ja tärkeitä lauseita. Kurssi sopii pohjaksi toisen asteen venäjän kielen opintoihin.

ENGLANTI HALTUUN

Kertaamme englannin tärkeimmät rakenteet ja harjoittelemme valtakunnallisten kokeitten pohjalta kielen ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista sekä englanninkielisten maiden maantuntemusta.

ROLLING IN THE DEEP

9. lk englannin syventävä kurssi. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla englannin perustaidot ovat hallinnassa. Teemme esimerkiksi suullisia harjoituksia ja kirjoitamme hieman pidempiä tekstejä kuin englannin pakollisilla kursseilla. Kurssilla on myös mahdollista työstää omia englannin kieleen liittyviä projekteja.

LET’S TALK IN ENGLISH 3

Kurssilla harjoittelemme arkipäivän puhetilanteita erilaisin pelein ja tehtävin. Seuraamme englanninkielisiä elokuvia, kirjoja, kertomuksia, musiikkia ja ajankohtaisia aiheita osallistujien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

RUOTSIN KERTAAVA KURSSI

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat vahvistaa perussanaston ja rakenteiden osaamista. Kertaamme esimerkiksi tärkeimmät kielioppiasiat (substantiivit, verbit, adjektiivit ja pronominit) kurssin aikana.

RUOTSIN SYVENTÄVÄ KURSSI

Kurssi on tarkoitettu niille, joilla ruotsin perustaidot ovat hallinnassa. Teemme esimerkiksi suullisia harjoituksia ja kirjoitamme hieman pidempiä tekstejä kuin ruotsin pakollisilla kursseilla.

LUKIOMATEMATIIKKAA - matematiikan syventävä kurssi

Peruskoulun matematiikan osaamista syvennetään lukion matematiikan opetussuunnitelman käsitteillä ja sisällöillä. Oppilaiden kiinnostuksen kohteita huomioidaan kurssin sisältöjen valinnassa. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on vähintään hyvät matematiikan taidot ja kiinnostusta matematiikan opiskelua kohtaan. Kurssin yhteydessä on mahdollisuus suorittaa lukion matematiikan kurssi MAY1 ja saada siitä todistus. Lukiokurssin suorittaminen edellyttää oppilaan omaa huomattavaa panosta.

MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI

Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä.

FYSIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI

Kurssilla kerrataan ja tutustutaan syvemmin 7. ja 8. luokkien fysiikan sisältöihin. Kertaamme aiempaa, mutta opit myös paljon uutta! Aiheina mm. valo, lämpö, aallot, energia ja voima. Tutustumme myös hieman lukion sisältöihin. Tätä valinnaista suositellaan kaikille fysiikasta kiinnostuneille.

VÄHENNÄ STRESSIÄ

Haluatko oppia keinoja, miten vähentää stressiä? Kurssilla käsitellään miten ja miksi stressi syntyy. Miksi toinen kestää stressiä paremmin kuin toinen? Miten stressi meihin vaikuttaa? Voiko stressistä olla hyötyä? Pohditaan miten omat ajattelutavat vaikuttavat stressin kokemiseen. Harjoitellaan tapoja, joiden avulla voi lievittää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja lievittää ahdistunutta oloa. Opetellaan myötätuntoisempaa suhtautumista itseen. Kurssi sisältää paljon harjoituksia.

LAKITIETO

Kurssilla syvennytään Suomen oikeusjärjestelmään ja syvennetään yhteiskuntaopin sisältöjä. Kurssilla tutustutaan oikeusvaltion periaatteisiin, käydään läpi nuorelle tärkeitä lakeja ja sopimuksia. Harjoittelemme omien oikeusasioiden hoitamista. Pääpaino kurssilla on kuitenkin tuomioistuimien toiminnassa ja vierailemme mahdollisuuksien mukaan käräjäoikeudessa.

MIKROT JA VERKOT

Kurssin aiheina ovat : tietokoneen osien valitseminen, verkkoasetukset, tietokoneen rakentaminen ja ohjelmistojen asennus, tietoturva ja ylläpito. Kurssi suoritetaan osittain iltaisin. Aikataulusta sovitaan osallistujien kesken.

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi