Kiusaamisen ehkäiseminen

‍Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma


Mitä koulukiusaaminen on?


Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi.


Salmivalli C, & Poskiparta, E. 2009, Painola


Ennaltaehkäiseminen


Perusopetuslain 29§ mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.


KIVA KOULU -OHJELMA


Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on KIusaamisen VAstustaminen. KiVa Koulu -ohjelmaan sisältyy ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaille kohdennettu oman opettajan ohjaama kiusaamista ennalta ehkäisevä opintokokonaisuus, jossa korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Tänä lukuvuonna 1. ja 4. luokkien lisäksi KiVa -tunteja pidetään pienemmässä mittakaavassa kaikilla luokka-asteilla. Koulussa on KiVa -tiimi, jonka tehtävänä on puuttua ilmi tulleisiin koulukiusaamistapauksiin tavoitteena kiusaamisen lopettaminen. KiVa -tiimin selvittelyyn tulevat siis sellaiset tapaukset, joissa kiusaamisen on todettu jatkuneen jo jonkin aikaa. Yksittäiset tönimiset tai kahakat selvitetään välituntivalvojan tai oman opettajan kanssa.


KUMMILUOKKATOIMINTA


Ensimmäisten luokkien oppilaat saavat kummioppilaat koulun vanhemmista oppilaista.


TUKIOPPILASTOIMINTA


Tukioppilastoiminnassa on mukana 5. – 6. -luokkien oppilaita. Tukioppilastoiminta on koulukiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla vaikutetaan myös koulun viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen.


YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA


Koulukiusaaminen on yhtenä teemana vanhempainilloissa ja arviointikeskusteluissa.


VALVONTA VÄLITUNNEILLA


Välituntivalvojat käyttävät keltaista valvojan huomioliiviä. Valvojilla on velvollisuus puuttua ja ratkaista syntyvät ristiriitatilanteet.


HENKILÖKUNNAN KOULUTUS JA ARVOKESKUSTELUT


Koulun kaikki oppilaat ovat koulun kaikkien aikuisten oppilaita. Kiusaamiseen liittyvää keskustelua käydään yhteisissä henkilöstökokouksissa. KiVa -tiimin jäsenet ovat saaneet koulukiusaamisen selvittämiseen valmentavaa koulutusta.


Toiminta kiusaamistilanteissa


SANO EI – LÄHDE POIS PAIKALTA – KERRO AINA AIKUISELLE


AINA AIKUISEN ASIA


Kiusaamisesta kerrotaan aina aikuiselle. Yksittäiset tapaukset selvittää luokan opettaja. Koulukiusaamistapaukset saatetaan KiVa -tiimin selvitettäväksi.


KIVA TIIMI


Koulun oppilashuoltoryhmän jäsenistä on muodostettu KiVa -tiimi, jonka tehtävänä on puuttua systemaattisesti ilmi tulleisiin koulukiusaamistapauksiin KiVa Koulu -ohjelman menetelmien avulla.


YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA


Koulukiusaamisesta ollaan yhteydessä vanhempiin. Myös vanhempia pyydetään kertomaan heidän tietoonsa tulevasta koulukiusaamisesta koulun aikuisille. Koulun aikuiset tekevät koulukiusaamisen selvitystyötä yhteistyössä vanhempien ja KiVa -tiimin kanssa.Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori: Pia Yliluoma,
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082