Etappi

‍KIVIMÄEN ETAPPI


Etappi-toiminta tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea 1.-6. luokan oppilaille, joiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet hankaloittavat merkittävästi koulunkäyntiä. Etappi-jakson aikana arvioidaan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilannetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia tukitoimia yhdessä oppilaan monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Etappi-jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan, huoltajien, lähikoulun sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä voimavarojen vahvistaminen. Ennen etappijakson alkamista oppilaalla tulee olla erityisen tuen antamista koskeva päätös. Etappijakson aikana tehdään tarvittavat kirjaukset pedagogisiin asiakirjoihin, terveydenhuollonjärjestelmään sekä sosiaalialan asiakastietojärjestelmään.


Kivimäen etapin toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat kaksi erityisopetusta antavaa opettajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä koulunkäyntiavustaja.


Etapin toimintamuodot:


Jalkautuvassa työmuodossa oppilasta tuetaan hänen omassa oppimisympäristössään. Jalkautuvan etapin työskentely kestää noin kuukauden. Jakso alkaa oppilaan, huoltajien, oman opettajan ja etapin työparin yhteisellä tapaamisella. Etapin työpari suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tukitoimien vaikutusta arvioidaan säännöllisesti jakson aikana.


Ryhmämuotoinen opiskelu Kivimäen etappi-luokassa. Etappi-luokassa opiskellaan oppiaineita sekä harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaan sosio-emotionaalisiataitoja. Ryhmässä on korkeintaan kuusi oppilasta. Etappijakson pituus vaihtelee oppilaskohtaisesti, mutta kestää korkeintaan noin vuoden. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti jakson kuluessa.


Etapin työntekijät:


* etappi-luokka

Jussi Huttunen, erityisluokanopettaja

jussi.huttunen[at]eduvantaa.fi

040-58713338

Toni Piispa, sosiaaliohjaaja

toni.piispa(at)vantaa.fi

040-7627187

Marjo Holma, koulunkäyntiavustaja

Jalkautuva etappi:

Susanna Klefström, erityisopettaja 040 6123485

Niitty Forsten, psykiatrinen sairaanhoitaja 040 6772402


Hakumenettely:


Oppilaan etappihakemuksen tekee monialainen asiantuntijaryhmä yhteistyössä huoltajien ja aluekoordinaattorin kanssa. Päätöksen etappijaksosta tekee aluepäällikkö. Etappihakemuksen liitteinä ovat pedagoginen selvitys ja huoltajien suostumus tiedonsiirtoon. Etappiin on jatkuva haku.


Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori: Pia Yliluoma,
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082