Järjestyssäännöt

‍Kivimäen koulun järjestyssäännöt


Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.


Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäris-töissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.


Käyttäytyminen


• Kohtelen toisia ihmisiä kunnioittavasti ja asiallisesti. En nimittele, kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.


• Käytän asiallista kieltä kaikissa tilanteissa. Kiroilu ja muu asiaton kielenkäyttö on kielletty.


• Käyttäydyn kaikissa tilanteissa ja tilaisuuksissa asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.


• Noudatan kaikissa tilanteissa jokaisen koulun aikuisen antamia ohjeita.


• Pidän hyvää huolta omista koulutarvikkeistani ja toisen sekä koulun omaisuudesta.


Oppilas on velvollinen siivoamaan vahingoittamansa paikat ja korvaamaan rikkomansa tavarat.


• Liikun rauhallisesti koulun sisätiloissa.


• Jätän polkupyörän ja muut kulkuvälineet niille varatuille paikoille.


• Retkillä noudatan aikuisen ohjeita ja sovittuja sääntöjä.


Muistan, että edustan Kivimäen koulua.


Opiskelu


• Annan työ- ja opiskelurauhan itselle ja muille.


• Huolehdin annetuista kotitehtävistä.


• Tulen kouluun työjärjestyksen mukaisesti tarvittavat opiskeluvälineet mukanani.


• En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta, koulun tilaisuudesta tai muusta oppimisympäristöstä ilman opetushenkilöstön lupaa.


• Poistun koulun alueelta heti oman koulupäivän päätyttyä.


Välitunnit


• Vietän välitunnit ulkona.


• Menen välitunnille ja palaan sieltä viivyttelemättä.


• Noudatan sovittuja välituntisääntöjä.


• Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita.


• En koske polkupyöriin koulupäivän aikana.


Ruokailu


• Maistan tarjolla olevia ruokalajeja.


• Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan ruokailurauhan kaikille.


Kännykät, kuulokkeet, lelut yms.


• Pidän puhelimeni äänettömänä koulupäivän ajan. Käytän kännykkää koulupäivän päätyttyä vasta koulualueen ulkopuolella tai koulun henkilökunnan luvalla.


• Käytän opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi koulun henkilökunnan luvalla.


• En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.


Koulun sääntöjen lisäksi noudatan luokan omia sääntöjä.Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori: Pia Yliluoma,
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082