Kivimäen koulun tukarit

‍Tukioppilastoimintaa Kivimäen koulussaKivimäen koulussa on ollut tukioppilastoimintaa vuodesta 2004. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden ja koulun aikuisten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Tukioppilastoiminta on koulukiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla vaikutetaan myös koulun viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen.
Tukioppilaat valitaan viidennellä luokalla. Tukioppilaskerho kokoontuu kerran viikossa. Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat opettajat
Tukioppilaat ovat tiiviisti mukana koulun toiminnassa mm. järjestäen erilaisia teemapäiviä ja tuoden esille kouluun liittyviä asioita oppilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta.Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori: Pia Yliluoma,
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082