Meidän koulumme

Kuusikon koulun järjestyssäännöt

Kuusikon koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Kuusikon koulussa

1 käyttäydytään asiallisesti muita kohtaan.

2 annetaan itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauha.

3 ei kiusata, käyttäydytä uhkaavasti tai loukata toisen fyysistä koskemattomuutta.

4 noudatetaan koulun työjärjestyksen aikataulua.

5 pidetään hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioitetaan toisten omaisuutta.

6 käytetään kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

7 koulupäivän aikana koulualueelta poistutaan vain opetushenkilöstön luvalla.

8 oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Kuusikon koulu

Opettajainhuone 043 8248 283

Hovitie 11

PL 8504

01380 Vantaa

Rehtori: Mirja-Riikka Kilponen,
040 5582808, mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Leinonen Teemu,
040 506 8585, teemu.j.leinonen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri:
050 3032 350

facebook