VERSO-ohjelma

‍Koulussamme alkaa toimia hiihtoloman jälkeen vertaissovittelu. Versosovittelijat ovat mukana ratkaisemassa oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita, ja järjestävät vertaissovittelutoiminnasta tiedotustilaisuuksia koulun oppilaille ja henkilöstölle. Tänään koulumme 19 verso-oppilasta ja kuusi opettajaa saivat koulutuksen tehtävään, koko oppilaskunnalle pidettiin tiedottava päivänavaus aiheesta ja jo kuukautta aikaisemmin henkilökuntamme sai perehdytyksen Versoon. Koulutus maksoi 800 euroa ja sen maksoi vanhempainyhdistys.

MITÄ VERSO TARKOITTAA?

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä kehittää oppilaiden kesken keskustelevaa tapaa ratkoa arjen ristiriitoja.

Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka mukaisesti sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sovittelijaoppilaiden avulla sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Sovitteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Mikäli ristiriitaa ei saada ratkaistua sovittelussa, siirtyy asian käsittely oppilaan oman opettajan tai KiVa-koulu opettajien ohjauksessa tapahtuvaan ratkaisun etsimiseen.

Vertaissovittelu tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja ja luo väylän oppilaiden osallisuudelle. Sovittelussa tarkoitus on löytää sopu, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta ja sovittelusta ei seuraa rangaistusta.

Tutkittua tietoa: Jopa 90 prosenttia vertaissovittelijoina toimivista oppilaista pitää tehtävää mielekkäänä ja tärkeänä. Sovittelun periaatteet - vaitiolovelvollisuus, puolueettomuus, vapaaehtoisuus ja ratkaisujen etsiminen - ovat osapuolten kokemusten mukaan toteutuneet erittäin hyvin! Oppilaiden kyvykkyyden oivaltaminen on saanut aikuiset luottamaan siihen, että tuettuina, vaikkakin kasvussaan keskeneräisinä, oppilaat voivat olla merkittäviä toimijoita, kun koulun työrauhaa turvataan.

MITÄ SOVITELLAAN?

nimittelyä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia

tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia, jatkuvaa ikävää vihjailua, selän takana puhumista tai perättömien juorujen levittämistä

tönimisiä, nahinoita ja ns. leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi

etuilua ja tuuppimista ruokajonossa tai ulos- ja sisäänkäynnin yhteydessä

MITÄ, JOS SOPU EI SYNNY TAI PALJASTUU KIUSAAMINEN?

Jos epäasiallinen käytös on jatkuvaa ja se on toistuvaa, se katsotaan kiusaamiseksi ja tällöin asiat käsitellään koulun aikuisten johdolla mm:KIVA-prosessissa.

Kotiin tiedotetaan niistä versotapauksista, joissa sopua ei synny tai joista ohjaava aikuinen arvioi tiedottamisen olevan paikallaan.

Olemme iloisia ja innoissamme oppilaita osallistavasta Versosta ja kiitämme vanhempainyhdistystä koulutuksen kustantamisesta.

Kuusikon koulu

Opettajainhuone 043 8248 283

Hovitie 11

PL 8504

01380 Vantaa

Rehtori: Mirja-Riikka Kilponen,
040 5582808, mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Leinonen Teemu,
040 506 8585, teemu.j.leinonen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri:
050 3032 350

facebook