Montessoripainotteinen opetus

‍Painotettu opetus

Vantaan kaupungin montessoripainotteiset luokat 1-6 ovat toimineet vuodesta 2009 Kuusikon koulussa. Aiemmin luokat toimivat Jokiniemen koulun tiloissa Tikkurilassa. Montessoriluokat 1-2 ja 3-6 tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään kolmen opettajan johdolla. Yhdysluokkaopetuksen työtapoina vaihtelevat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt. Opetuksessa käytetään montessorivälineitä, oppikirjoja ja sähköistä materiaalia sekä tehdään erilaisia tutkimusprojekteja. Vanhemmat oppilaat auttavat ja opastavat pienempiä oppilailta.

Montessorimenetelmä on maantieteellisesti laajimmin levinnyt kasvatusmenetelmä, joka on yli sadan vuoden ajan inspiroinut kasvattajia, päiväkoteja ja kouluja. Menetelmä on yhä ajankohtainen: ihmisen kehitys varhaislapsuudesta aikuisuuteen noudattaa edelleen kehitysvaiheita ja ilmentää herkkyyskausia. Syksyllä 2016 voimaanastunut opetussuunnitelma tulee monella tapaa lähelle montessoripedagogiikkaa. Sen myötä pyritään yhä tarkemmin ottamaan huomioon oppilaan kehitysvaiheet ja vahvuuksien tukeminen. Oppiaineista muodostetaan kokonaisuuksia, mikä mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen ja syventymisen oppisisältöihin. Tärkeää uudessa opetussuunnitelmassa ovat myös oppimisympäristö ja oppimateriaalit, jotka tukevat lasten aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Koulun infotilaisuus koulutulokkaiden huoltajille on keskiviikkona 8.1.2020 klo 18 Kuusikon koululla.

Luokalle haetaan täyttämällä Hakemus ruotsin kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen (https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/128757_Hakemus_ruotsin_kielikylpyopetukseen_kaksikieliseen_opetukseen_suomi-saksa_tai_montessoriopetuk.pdf).

Lomake löytyy Vantaan kaupungin sivulta Musiikkiluokat ja kaksikielinen opetus (https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/kouluun_ilmoittautuminen/painotettu_ja_vieraskielinen_opetus).

Lomake toimitetaan Kuusikon kouluun 17.1.2020 mennessä. Lomakkeen voi palauttaa esimerkiksi infotilaisuudessa 8.1.

Lisäksi lapsi ilmoitetaan normaalisti kouluun Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti 7.-24.1.2020.

Ensimmäiselle vuosiluokalle otetaan 13 oppilasta.

Kuusikon koulu

Opettajainhuone 043 8248 283

Hovitie 11

PL 8504

01380 Vantaa

Rehtori: Mirja-Riikka Kilponen,
040 5582808, mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Leinonen Teemu,
040 506 8585, teemu.j.leinonen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri:
050 3032 350

facebook