Eftermiddagsverksamhet

Avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1-2 samt elever i övre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd. Ansökan görs elektroniskt varje vår.

Eftermiddagsverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen kan leka, göra läxor samt delta i handledd verksamhet. Eftermiddagsverksamhet ordnas både inomhus och utomhus. Verksamheten ordnas varje skoldag i skolorna eller i närbelägna lokaler efter skoldagen. Eftermiddagsverksamheten erbjuds av privata serviceproducenter. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda trygg fritidsverksamhet och stöd för barnens växande samt förebygga utslagning.


Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266