Skolans klubbverksamhet

Klubbar erbjuds för eleverna i årskurs 1-6. Klubberksamheten är frivillig.

Klubbar ordnas efter skoldagen oftast i skolornas utrymmen. Som handledare verkar bl.a. lärare, arbetare från ungdoms- och idrottsservicen samt representanter för organisationer och föreningar. Skolorna informerar om klubbar.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266