Elevhandledning i årskurs 7-9

Vad vill du studera, vad vill du arbeta med när du är vuxen? Gymnasium eller yrkesskola? Vilka tillvalsämnen lönar det sig att välja om man vill uppnå sitt drömyrke? Våga fråga din elevhandledare!

Elevhandledning är ett eget läroämne i årskurs 7-9. Dessutom kan du också få individuella råd och handledning.

I årskurs 9 ordnas en virtuell dag i Företagsbyn, då niorna för öva sig i företagsamhet och samarbete. Niorna har också en tvåveckors PRAO-period. I årskurs 7 och 8 kan eleverna också ha kortare PRAO-perioder.

PRAO och elevhandledning finns till för att stödja dig när du planerar dina fortsatta studier och gemensam ansökan. Det är du som bestämmer vad du vill bli och vart du vill söka dig, men de vuxna hjälper gärna dig att ta reda på olika alternativ.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266