Så här kan du påverka

Varje ungdom har rätt att delta och påverka.

Du kan delta och påverka t.ex. genom att delta i Påverkardagen eller i olika ungdomsgrupper:

  • ungdomsfullmäktige
  • elevråd
  • ungdomsgårdarnas påverkargrupper

Du kan också rösta i ungdomsfullmäktigevalet, lägga fram initiativ till kommunen, verka som kamrathandledare eller producent, medverka i någon organisation eller planera och genomföra ett eget projekt.

Påverka i den egna skolan

Du kan ställa upp som kandidat i elevrådsvalet och verka som representant för din gen klass. Det är ett förtroendeuppdrag, dä man lär sig att samarbeta och föra fram gemensamma ärenden. Elevrådet har en handledande lärare.

Du kan också ta initiativ tillsammans med din klass eller dina kompisar t.ex. för att förbättra trivseln i skolan. Ni kommer väl ihåg att sakligt presenterade idéer förs fram snabbare!

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266