Skolans kansli

Uppgift Förnamn Efternamn Telefonnummer E-post
Rektor Per Wiander 043 827 0926 per.wiander@vantaa.fi
Platschef Ann-Britt Sandbacka 040 665 2283 ann-b.sandbacka@vantaa.fi
Skolsekreterare Kristina Lind 050 314 6266
kristina.lind@vantaa.fi

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266