Läsning i Vanda

‍Det finländska samhället blir alltmer textbaserat. För att klara sig väl i samhället och för att kunna påverka sin vardag behövs ett ordförråd på ca 50 000 ord. All slags läsning är bra, men längre texter tränar tankarna. I Vanda läser vi för att vidga våra perspektiv, för att lära oss att se bortom det bekanta, för att skaffa kunskap, utveckla läsförståelsen och för att få underhållning och avkoppling.

En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord.

En sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har bara ca 15 000-17 000 ord i sitt ordförråd.

En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd.

Så visst gör läsningen skillnad!

Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet, Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet) “

Länk till inspiration för läsare i grundskolan.

www.lasdiplom.fi

www.helmet.fi

  • Publicerade: 05.10.2018

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266