Skolmappen

Skolmappen är ett verktyg för föräldrar att använda för att stöda elevernas skolgång. I balken till vänster hittar du alla dokument i skolmappen.

Valokuva

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266