Elevhandledning i åk 7-9

Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat. Som en del av elevhandledningen skall eleven också bekanta sig med yrken och arbetsplatser i näromgivningen. Elevhandledningen genomförs dels som en integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i skolan, dels som ett eget läroämne.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266