Specialundervisning

Elever som har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning. Specialundervisning på deltid är en starkare stödform än stödundervisning och den ges av en speciallärare, antingen i samband med den övriga undervisningen eller i en mindre grupp.

I årskurs 1-6 finns det möjlighet att få undervisning på heltid vid Dickursby skolas lilla grupp. I årskurs 7-9 ordnas liknande smågruppsundervisning i Helsinge skola.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266