Stöd för ditt barn

Varje barn har rätt att få stöd för sitt lärande. Stödet för lärande är pedagogisk verksamhet som läraren planerar tillsammans med specialläraren. Stödet indelas i tre olika nivåer:

  • allmänt stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid)
  • intensifierat stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid, särskilt prioriterade områden, plan för lärande)
  • särskilt stöd (alla ovannämnda stödformer samt undervisning i specialklass och individuell plan för hur undervisningen ordnas)

Vårdnadshavarna deltar i hela processen när man ansöker om beslut om särskilt stöd för en elev. Före beslutet fattas görs en pedagogisk utredning och vårdnadshavarna hörs, så att de kan ge sitt samtycke till särskilt stöd.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266