Anmälan om frånvaro

Vårdnadshavarna ska anmäla om barnets frånvaro så snart som möjligt genom Wilma. Ifall barnet inte kommer till skolan enligth schemat och vårdnadshavarens meddelande om frånvaro saknas kontaktar skolan vårdnadshavarna för att reda ut situationen.

Vi rekommenderar att eventuella semesterresor inte sker under skoltid. Ifall det inte är möjligt ska vårdnadshavarna fylla i en ansökan om frånvaro i Wilma under rubriken Ansökningar och beslut. Vårdnadshavarna ansvarar för elevens skolarbete under semestern, eftersom en semester under skoltid inte ger rätt till stödundervisning.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266