Kytöpuiston koulun kuvaus

Minkälainen koulu tämä Kytöpuiston koulu oikein on?

Kytöpuiston koulu on noin 400 oppilaan monikulttuurinen alakoulu Koivukylässä, meille pääsee kätevästi junalla. Koulussamme on vuosiluokat 1-6. Koulussamme työskentelee luokanopettajia, erityisopettajia, suomea toisena kielenä opettavia opettajia sekä koulunkäynnin avustajia. Teemme mielellämme yhteistyötä koko vuosiluokan opettajien kesken, meillä opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa. Pyrimme yhteistyön avulla löytämään oppilaiden tarpeita vastaavia opetusjärjestelyjä. Yhteistyö toimii myös omaa äidinkieltä opettavien opettajien kanssa.

Kiusaamista ei hyssytellä vaan siihen puututaan. Haluamme, että koulumme ilmapiiri on iloinen ja lämminhenkinen. Meillä saa rehtoriakin halata!

Koulumme oppilaita opettajineen saattaa nähdä opiskelemassa koulun pihalla, lähimetsässä tai ulkoilupoluilla. Meistä on mukavaa hyödyntää koulun vehreää lähiluontoa opiskelupaikkana. Opiskelussa hyödynnetään tietenkin myös tietotekniikkaa, käytämme tabletteja ja Chromebookeja kaikilla luokka-asteilla.

Perinteisiä tapahtumia kouluvuoden aikana ovat joulu- ja kevätjuhlien, päivänavausten ja kalenterivuoden muiden juhlien lisäksi ystäväviikko ja kulttuurisäpinät, joissa oppilaat esiintyvät toisilleen. Kannustus on silloin salissa mahtavaa!

Oletteko muuttamassa koulun lähelle? Varmistathan ensin lähikoulusi koillisen alueen aluepäälliköltä. Jos se on Kytöpuiston koulu, olet tervetullut tutustumaan!

Kytöpuiston koulun järjestyssäännöt

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan, ei nimittele eikä hauku tai käyttäydy muulla tavalla loukkaavasti.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas noudattaa opettajan antamia ohjeita ja aikatauluja.

7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

11. Oppilas noudattaa opettajien antamia ohjeita myös välituntien aikana. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat välitunneilla kiellettyjä.

12. Oppilas poistuu koulupäivänä päättyessä koulun alueelta.

Kytöpuiston koulu

Opettajainhuone 040 543 2077

Peltoniemenkuja 1

PL 6509

01360 Vantaa

‍Rehtori: Maarit Hosio,
040 0549 721

Apulaisrehtori: Minna Virovere,
040 183 6879

Koulusihteeri (ma-to): Pirkko Mäntyniemi,
040 708 4791