Unelmien luokkahuone

L‍änsimäen koulussa toteutettiin 2017-2018 useista osista koostunut projekti opetustilojen kehittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Kolmas merkittävä tavoite oli lukemisen lisääminen. Taustalla olivat OKM:n Aktiiviset oppimisympäristöt -hanke sekä Suomen kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke.

Projektin etenemistä on dokumentoitu aiheeseen perustetulla Unelmien luokkahuone -sivustolla.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri:
043 825 6817

facebook instagram youtube