Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • ‍oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
 • oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteeluun
 • oikeus saada opetusta
 • oikeus maksuttomaan opetukseen
 • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oikeus osallisuuteen
 • oikeus tapaturmanhoitoon ja terveydenhuoltoon
 • oikeus maksuttomaan ateriaan
 • oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen
 • oikeus oppilashuoltoon
 • velvollisuus osallistua opetukseen, jos hänelle ei ole myönnetty lupaa poissaoloon
 • velvollisuus suorittaa tehtävänsä, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Lisätietoa: Oppilaan oikeudet perusopetuksessa/Opetushallitus

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri:
043 825 6817

facebook instagram youtube