Kielten opiskelu

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 3. vuosiluokalta alkavana A-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Varhennettu englanninkielen opiskelu alkaa jo 1. vuosiluokalta. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.


A2-kielivalinta tehdään 3. vuosiluokalla


Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Kielivalinta tehdään 3. vuosiluokan aikana palauttamalla hakulomake omalle opettajalle 23.1.2017 mennessä. Vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella  • espanjaa
  • ranskaa
  • ruotsia
  • saksaa
  • venäjää

Ennen vapaaehtoisen A2-kielen valinnan tekemistä on hyvä ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on vieraan kielen opiskelusta. Toisen vieraan kielen ottaminen opiskeluohjelmaan lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten valinnan tulee olla lapselle mieluisa.Kielivalinnasta voi tarvittaessa keskustella oppilaan englanninkielen opettajan kanssa.


Länsimäen koulussa voi lukuvuonna 2017-2018 opiskella espanjaa 4. vuosiluokalla ja ruotsia 5. ja 6. luokalla.


Miten A2-kieliryhmä muodostetaan?


A2-kielivalinta vaikuttaa valinnaisaineisiin yläkoulussa


Ruotsin opiskelu alkaa jatkossa jo 6. vuosiluokalta. Mikäli ruotsi on oppilaan vapaaehtoinen A2-kieli, sen opiskelu jatkuu normaalisti vuosiluokilla 6.–9. Lisäksi oppilas valitsee vuosiluokilla 7.–9. muita valinnaisaineita B1-kielen (ruotsi) tuntien verran.


A2-kielivalintaopas


Kielipainotteinen saksa&suomi-opetus Länsimäen koulussa.Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri:
043 825 6817

facebook instagram youtube