Valinnaisaineet 2021 - 2022

YLEISTÄ

  • Valinnaisaineiden valinnat tehdään Wilman kautta ja toteutuneet valinnaisaineryhmät tiedotetaan keväällä.
  • Oppilaat ovat osallistuneet valinnaiskurssien ideointiin yhdessä opettajien kanssa.
  • Valinnaisaineryhmää ei yleensä perusteta, ellei valitsijoita ole riittävästi.
  • Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn valinnaisaineen valitsemista. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit kuitenkin parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Jos haet peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen, ne pitkät valinnaisaineet, joita olet opiskellut peruskoulussa pakollisina aineina (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide ja liikunta), lasketaan yleistä koulumenestystä kuvaavaan keskiarvoon.

Valinnaisaineet 5.-6.-luokilla (tulossa, päivitetään...)

Valinnaisaineet 7.-luokalla

Valinnaisaineet 8.-luokalla‍

Valinnaisaineet 9.-luokalla‍

Taito- ja taideaineiden valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opetetaan 2 tunnin kokonaisuuksina yhden lukukauden ajan. Oppilas opiskelee kahta eri taito- ja taideainetta lukuvuoden aikana. Valinnaisaine vaihtuu lukukauden vaihtuessa syksystä kevääseen. Koulu tarjoaa valinnaisia kaikista taito- ja taideaineista, joita ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki. Kaikki nämä ryhmät toteutuvat lukuvuoden aikana. Oppilas valitsee kaksi varsinaista valintaa ja yhden varavalinnan.

Muut valinnaisaineet

Muut valinnaiset aineet toteutetaan 2 tunnin kokonaisuutena yhden lukukauden ajan, eli opetus on joko syys- tai kevätlukukaudella. Oppilaat ovat osallistuneet valinnaisten aineiden suunnitteluun ja sisällöissä korostetaan oppiainerajoja ylittäviä ja laaja-alaista osaamista tukevia aiheita. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri:
043 825 6817

facebook instagram youtube