Valinnaisaineet 2020-2021

Valinnaisaineet

Valinnaisaineiden valinnat tehdään Wilman kautta ja toteutuneet valinnaisaineryhmät tiedotetaan keväällä. Oppilaat ovat osallistuneet valinnaiskurssien ideointiin yhdessä opettajien kanssa.

Valinnaisaineet 5.-6.-luokilla

Valinnaisaineet 7.-luokalla

Valinnaisaineet 8.-luokalla‍

Valinnaisaineet 9.-luokalla‍


Taito- ja taideaineiden valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opetetaan 2 tunnin kokonaisuuksina yhden lukukauden ajan. Oppilas opiskelee kahta eri taito- ja taideainetta lukuvuoden aikana. Valinnaisaine vaihtuu lukukauden vaihtuessa syksystä kevääseen. Koulu tarjoaa valinnaisia kaikista taito- ja taideaineista, joita ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki. Kaikki nämä ryhmät toteutuvat lukuvuoden aikana. Oppilas valitsee kaksi varsinaista valintaa ja yhden varavalinnan.

Muut valinnaisaineet Muut valinnaiset aineet toteutetaan 2 tunnin kokonaisuutena yhden lukukauden ajan, eli opetus on joko syys- tai kevätlukukaudella. Oppilaat ovat osallistuneet valinnaisten aineiden suunnitteluun ja sisällöissä korostetaan oppiainerajoja ylittäviä ja laaja-alaista osaamista tukevia aiheita. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
043 825 6817, sonja.linden@vantaa.fi

facebook instagram youtube