Valinnaisaineet 8. luokalla

Taide- ja taitoaineiden pitkä valinnainen.
Tätä ainetta opiskellaan 2h/vko läpi koko kouluvuoden. Sama aine jatkuu myös 9. luokalla. Koulu tarjoaa valinnaisia kaikista taito- ja taideaineista, joita ovat ​kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki​. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan.

Pitkä muu valinnaisaine
Tämä toteutuu 2 vuosiviikkotunnin pituisena läpi koko vuoden ja jatkuu myös 9. luokalla. Tässä valittavana ovat myös kielet. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhdenvaravalinnan.

Alla vaihtoehdot muuksi pitkäksi valinnaisaineeksi.

I​lmaisutaitoa! (Näytelmä, impro, ilmaisutaito)
Kurssilla tehdään erilaisia ilmaisuitaidon ja improvisaation harjoitteita ja tutustutaan improvisoinnin eri muotoihin. Kurssi tuottaa myös näytelmän.

Talous- ja lakitieto
Talous- ja lakitiedon kurssin on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita talous- ja oikeusasioista. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot oppilaille, jotka aikoivat mahdollisesti myöhemmin opiskella kaupallisia aineita, taloustietoa ja lakitietoa mm. ammattioppilaitoksissa, lukioissa tai ammattikorkeakouluissa. Talous- ja lakitiedon kurssilla käsitellään laajasti ja monipuolisesti talouden sekä juridiikan eri osa-alueita.

Tietotekniikka
Kurssilla opiskellaan tietotekniikan perustaitoja; tiedostojen hallintaa, sähköpostin käyttöä, tekstinkäsittelyä ja esitysten tekemistä tietoteknisillä apuvälineillä. Lisäksi opiskellaan kuvan-, videon- ja äänenkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, näppäintaitoja, sosiaalisen median palveluita, koodaamista, joka sisältää mm. pelien suunnittelua ja appeja Android-laitteille sekä internet-sivujen suunnittelua. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä sekä yksittäin. Opetuksessa työvälineinä käytetään pöytätietokoneita, Chromebookeja ja ipadeja. Muun muassa seuraavat sovellukset ovat kurssilla käytössä: Google Drive, Pixlr, WeVideo, iMovie, Audacity, Scratch, Kahoot ja AppInventor, Wix. Tehdään projektityö, jonka oppilaat suunnittelevat itsenäisesti.

Elektroniikkarakentelu, Legorakentelu ja 3D-tulostus
Kurssilla voi kehittää oman projektin elektroniikan, lego-robotiikan, 3d-tulostuksen osa-alueelta.

Kuvataiteen ilmiökurssi
Tällä kurssilla ei ole valmista kurssisuunnitelmaa vaan se luodaan yhdessä oppilaiden kanssa pitkin lukuvuotta. Aiheet ja ideat lähtevät oppilaiden toiveista. Mitä haluaisit tehdä? Vain kuvisluokan materiaalit ja omat ideat ovat rajana. Oppilaiden ideoista valitaan aihe jota lähdetään toteuttamaan taiteen keinoin. Mitä sinä haluaisit tehdä?

Espanjan kieli B2
Espanjan kieli, A2
Ranskan kieli
Venäjän kieli
Saksan kieli

Lyhyt muu valinnaisaine
Tämä toteutuu 2 vuosiviikkotunnin pituisena joko kevät- tai syyslukukaudella. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan. ​A2-ruotsin lukijat eivät valitse tätä lyhyttä valinnaista. Urhea-oppilaat valitsevat valinnaiseksi Urhean.

Alla vaihtoehdot muuksi valinnaisaineeksi:

Välipala- ja herkkukurssi
Kurssilla kokkaillaan herkullisia ja terveellisiä välipaloja ja herkutellaan leivonnaisilla.

Digitaalinen valokuvau​s
Harjoitellaan kuvaamista digijärjestelmäkameralla ja kännykkäkameroilla. Käydään läpi järjestelmäkameralla kuvaamisen perusteet. Opetellaan erilaisia kuvauskulmia ja tekniikoita luontokuvauksessa ja henkilökuvauksessa. Tehdään kuvausretki lähiseudulla. Käsitellään kuvia ja luodaan omista kuvista galleria Wix.com-sivustolla. Esimerkki kuvasivustosta: http://annascourses.wixsite.com/digikuvakurssi

Rentoutus ja hyvinvointi
Haluatko oppia kuuntelemaan itseäsi? Oletko aina mllaisia erilaisia rentoutumisen muotoja on olemassa? Haluaisitko oppia lisää omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista? Tule tälle kurssille, niin otetaan asioista selvää ja harjoitellaan uusia taitoja!

Prototyyppi - rakenna oma koje
Kurssilla rakennetaan koje/laite, jonka avulla ratkaistaan jokin käytännön ongelma. Rakentelussa käytetään Lego-robotiikkasarjoja sekä elektroniikkarakentelusarjoja.

Urhea

Esiintyvä ryhmä koulun juhliin (bändi tms.)
Tällä kurssilla esiinnytään koulun juhlissa. Esiintyvä ryhmä voi olla bändi, tanssi, näytelmä - riippuen osallistujien innokkuudesta!

Kuviksen rakentelukurssi
Tällä kurssilla rakennellaan eri materiaaleista (savi, paperimassarakentelu, helmet yms.) oman suunnitelman mukaisia juttuja ja tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kuvataiteessa käytettäviin rakennusmateriaaleihin.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
043 825 6817, sonja.linden@vantaa.fi

facebook instagram youtube