Valinnaisaineet 8. luokalla 2019-2020

K‍ahdeksannelle ja yhdeksännellä luokalla oppilas opiskelee sekä taide- ja taitoaineiden valinnaisainetta että muita valinnaisia aineita. Taide- ja taitoaineen valinnaiset opinnot syventävät kaikille yhteisesti opetettavaa emoaineitta (liikunta, kuvataide, kotitalous, musiikki ja käsityö) ja arvioidaan osana sitä. Kahdeksannelle luokalle oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen, jonka opiskelu jatkuu yhdeksännellä luokalla.

Muu pitkä valinnainen on oppiaineita soveltava kurssi, joka sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaaminesta. Valinnaisaine voi olla myös sisällöltään taide- ja taitoaine tai B2-kieli. Kahdeksannelle luokalle oppilas valitsee yhden pitkän (2 vvt) ja yhden lyhyen (1 vvt) valinnaisen. Pitkä valinnaisaine jatkuu yhdeksännen luokan loppuun ja arvioidaan omana kokonaisuutenaan.

Oppilas valitsee:

  1. Taide- ja taitoaineen, 2 vvt
  2. Muun pitkän valinnaisen, 2 vvt
  3. Muu Lyhyt valinnainen, 1 vvt

Poikkeus: A2-ruotsia opiskelevat oppilaat eivät valitse kahdeksannelle luokalle lyhyt valinnaista. Urhea-oppilaiden lyhyt valinnainen on Urhea-kurssi. Jos Urhea-oppilaalla on A2-ruotsi, hän osallistuu A2-ruotsin tunneille eikä valitse lyhytvalinnaista.

Valinnaisvaihtoehdot

1. Taide- ja taitoaineiden valinnainen

Kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityö ja liikunta

2. Muu valinnainen (pitkä)

Ranska

Espanja

Talous- ja lakitieto

Talous- ja lakitiedon kurssin on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita talous- ja oikeusasioista. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot oppilaille, jotka aikoivat mahdollisesti myöhemmin opiskella kaupallisia aineita, taloustietoa ja lakitietoa mm. ammattioppilaitoksissa, lukioissa tai ammattikorkeakouluissa. Talous- ja lakitiedon kurssilla käsitellään laajasti ja monipuolisesti talouden sekä juridiikan eri osa-alueita.

Tietotekniikka

Kurssilla opiskellaan tietotekniikan perustaitoja; tiedostojen hallintaa, sähköpostin käyttöä, tekstinkäsittelyä ja esitysten tekemistä tietoteknisillä apuvälineillä. Lisäksi opiskellaan kuvan-, videon- ja äänenkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, näppäintaitoja, sosiaalisen median palveluita, koodaamista, joka sisältää mm. pelien suunnittelua ja appeja Android-laitteille sekä internet-sivujen suunnittelua. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä sekä yksittäin. Opetuksessa työvälineinä käytetään pöytätietokoneita ja tablettitietokoneita. Muun muassa seuraavat sovellukset ovat kurssilla käytössä: Google Drive, Pixlr, WeVideo, iMovie, Audacity, Scratch, Kahoot ja AppInventor, Wix. Tehdään projektityö, jonka oppilaat suunnittelevat itsenäisesti.

Kuvataiteen ilmiökurssi

Kurssilla opitaan käyttämään taiteen perinteisiä ilmaisunvälineitä kuten öljyvärejä, piirtimiä ja erilaisia painotekniikoita. Tutustutaan eri taidetyyleihin sekä tunnettuihin taideteoksiin joiden pohjalta lähdetään tekemään omaa taiteellista työtä. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan taidemuseossa.

Elektroniikkarakentelu, Lego-robotiikka ja 3D-tulostus (Muotoile ja valmista)

Kurssilla voi kehittää oman projektin elektroniikan, Lego-robotiikan, 3D-tulostuksen osa-alueelta.

3. Muu valinnainen, lyhyt

Urhea

Hyvinvointi

Hyvää mieltä ja jaksamista koululaisen arkeen. Opiskelutekniikoita teoriassa ja käytännössä. Omat vahvuudet ja positiivisuus. Rentoutuminen. Hemmottelu. Hyväntekeväisyys. Oppilailla olennainen osa kurssin rakenteen suunnittelussa.

Digitaalinen kuvaus

Harjoitellaan kuvaamista digijärjestelmäkameralla ja kännykkäkameroilla. Käydään läpi järjestelmäkameralla kuvaamisen perusteet. Opetellaan erilaisia kuvauskulmia ja tekniikoita luontokuvauksessa ja henkilökuvauksessa. Tehdään kuvausretki lähiseudulla. Käsitellään kuvia ja luodaan omista kuvista galleria Wix.com-sivustolla. Esimerkki kuvasivustosta: http://annascourses.wixsite.com/digikuvakurssi

Träna mera - ruotsin lisäkurssi

Kurssilla vahvistetaan, kerrataan ja syvennetään peruskursseilla opittuja asioita. Tutustumme myös tarkemmin suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin elokuvien, musiikin, ruuanlaiton ja leipomisen ym kautta. Kurssilla pelataan ja tehdään erilaisia kieleen liittyviä pelejä ja videoita, harjoitellaan pärjäämään ruotsin kielellä pienissä arkielämän tilanteissa. Oppilaiden toiveita kurssin sisällön suhteen otetaan huomioon.

Seinämaalaus

Kurssin tarkoituksena on tehdä iso yhteinen seinämaalaus koulun tiloihin. Teoksen suunnitteluun ja toteutukseen käytetään koko kurssi. Kurssilla tutustutaan myös tila- ja katutaiteeseen joista voidaan tehdä pieniä harjoitustöitä.

Juhlista iloa

Kurssilla käydään läpi elämänkaaren ja kalenterivuoden juhlia. Juhlat suunnitellaan ja toteutetaan oppitunneilla. Juhlien valinta ja suunnittelu tapahtuu oppilaslähtöisesti. Lisäksi huomioidaan monikulttuurisuus eli juhlia eri kulttuureissa.

Prototyyppi

Kurssilla rakennetaan koje/laite, jonka avulla ratkaistaan jokin käytännön ongelma, esimerkiksi ruokinta-automaatti. Rakentelussa käytetään Lego-robotiikkasarjoja.

Maailma tänään - historian syventävä kurssi

Maailma tänään – kurssilla perehdytään kansainvälisen politiikan kehitykseen 1900-luvun alusta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat maailmansodat ja niiden seuraukset. Mielenkiinnon kohteena ovat myös Euroopan yhdentymiskehitys, suurvaltojen suhteet ja maailman kriisipesäkkeet 2000 -luvulla. Kurssilla tarkastellaan myös tämän päivän ajankohtaisia poliittisia ja taloudellisia ilmiöitä sekä niiden taustoja.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
043 825 6817, sonja.linden@vantaa.fi

facebook instagram youtube