Valinnaisaineet 8. luokalla

8. luokkaa varten oppilas valitsee kolme (3) valinnaisainetta, yhden lyhyen ja kaksi pitkää. Toisen pitkän valinnaisaineen tulee olla taito- ja taideaine (ku, ko, li, mu tai ts/tn). Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. Lyhyet kurssit arvioidaan sanallisesti (S/H). Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosanalla (4-10) ja ne vaikuttavat emoaineen arvosanaan.

VALINNAISAINEET 8. LUOKALLA

Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan kaikkiin allaoleviin:

  1. Taide- ja taitoaineiden pitkä valinnainen, tämä jatkuu ysin loppuun asti
  2. Pitkä muu valinnaisaine, jatkuu ysin loppuun asti
  3. Lyhyt muu valinnaisainen
  • Urhea-oppilaat valitsevat lyhyeksi muuksi vailnnaisaineeksi urhean
  • Teppo-oppilailla lyhyenä muun valinnaisen teppo-kurssi
  • A2-kieli korvaa pitkän muun valinnaisaineen paitsi A2-ruotsi joka korvaa lyhyen muvan

TAIDE- JA TAITOAINEIDEN PITKÄ VALINNAINEN

Tätä ainetta opiskellaan 2h/vko läpi koko kouluvuoden. Sama aine jatkuu myös 9. Luokalla. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan.

Kotitalous


Kuvataide:


8.luokalla painotetaan kuvataidetta taidemuotona. käytämme perinteisiä kuvataiteen tekniikoita kuten öljyväri ja taidegrafiikka. 9.luokalla painotus on kuvataide ammattina. Tutustumme designiin, pelisuunnitteluun, arkkitehtuuriin yms. Kurssin lopuksi tehdään vapaavalintainen lopputyö.

Käsityön syventävä kurssi: Puu-ja metallityöt:


Kurssilla voi keskittyä haluamaansa käsityön erityistekniikkaan ja valmistaa suunnittelemansa tuotteen.

Käsityön syventävä: Tekstiilityö:


Kurssilla voi keskittyä valitsemiinsa tekniikoihin ja valmistaa suunnittelemiaan tuotteita

Liikunnan valinnainen:


Monipuolinen ja monilajinen liikkuminen

PITKÄ MUU VALINNAISAINE

Tämä toteutuu 2 vuosiviikkotunnin pituisena läpi koko vuoden ja jatkuu myös 9. luokalla. Tässä valittavana ovat myös kielet. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhdenvaravalinnan.

Kielet:


espanja, ranska, saksa, venäjä

Oma kirja-kurssi:


Kurssilla sidotaan oma kirja, suunnitellaan kannet ja kirjoitetaan siihen oma tarina. Kurssille tarvitaan kiinnostusta kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen.

Tietotekniikan valinnainen:


Kurssilla opiskellaan tietotekniikan perustaitoja ja tietotekniikan käsitteitä, kuvan- videon- ja äänenkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, näppäintaitoja, sosiaalisen median palveluita, koodaamista ja internet-sivujen suunnittelua. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä sekä yksittäin.

Kuvataiteen ilmiökurssi:


Tällä kurssilla ei ole valmista kurssisuunnitelmaa vaan se luodaan yhdessä oppilaiden kanssa pitkin lukuvuotta. Aiheet ja ideat lähtevät oppilaiden toiveista. Vain kuvisluokan materiaalit ja omat ideat ovat rajana. Oppilaiden ideoista valitaan aihe jota lähdetään toteuttamaan taiteen keinoin. Mitä sinä haluaisit tehdä?

Elektroniikkarakentelu, Lego-rakentelu ja 3D-tulostus:


Kurssilla voi kehittää oman projektin elektroniikan, lego-robotiikan, 3d-tulostuksen osa-alueelta.

Tekemällä oppii, puu- ja metallityöt:


Kurssilla voit valmistaa haluamasi työn. Painopiste on tekemisessä sekä koneiden ja laitteiden käytön oppimisessa.

Suunnittele ja toteuta kankaasta ja langasta:


Tule tekstiililuokkaan ja päätä itse mitä haluat tehdä. Kurssisuunnitelma muotoutuu oppilaiden toiveesta. Mitä sinä haluaisit tehdä? Tule ja kerro, suunnitellaan yhdessä. Vain tekstiililuokan materiaalit ovat rajana.

Köksä Kakkonen (2.0) - kotitalouden tietoja ja taitoja soveltaen:


Kurssin 8. luokalla syvennetään leivontataitoja ja tutustutaan juhlien järjestämiseen ja toteuttamiseen, 9. luokalla sukelletaan kansainvälisiin keittiöihin ja tehdään lähialueiden toimijoiden (esim. päiväkoti, vanhuspalvelutalo) kanssa yhteistyöprojekteja.

LYHYT MUU VALINNAINEN

Tämä toteutuu 2 vuosiviikkotunnin pituisena joko kevät- tai syyslukukaudella. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan. ​A2-ruotsin lukijat eivät valitse tätä lyhyttä valinnaista. Urhea-oppilaat valitsevat valinnaiseksi Urhean.

Kehonhuoltoa ja rentoutumista: avaimia hyvään oloon:


Kurssilla opitaan kuuntelemaan omaa kehoa, keskitytään venyttelyyn , joogaan, rentoutumiseen, stressin hallintaan ja mielen hyvinvointiin. Kurssilla jaetaan kokemuksia kasvusta ja pohditaan elämää, vahvuuksia ja onnellisuuden avaimia. Kurssikerroilla opitaan mm. pallohierontaa.

Maskeeraus ja lavastus


Frisbeegolf:


Frisbeen heitto, tarkka heitto, radan suoritus, luontokuntoutus

Matkailuitalia:


Opiskelemme italian kielen perusfraaseja ja tutustumme Italian kulttuuriin monipuolisesti esim. matkailuohjelmien avulla

Prototyyppi - rakenna oma koje:


Kurssilla rakennetaan koje/laite, jonka avulla ratkaistaan jokin käytännön ongelma. Rakentelussa käytetään apuna teknisen työn materiaaleja.

Matkailusaksa:


Opiskelemme saksan kielen perusfraaseja ja tutustumme Saksan, Itävallan ja Sveitsiin kulttuureihin monipuolisesti esim. matkailuohjelmien avulla

Ihmissuhdekurssi:


Kurssilla opitaan ihmissuhdetaitoja. Tehdään ihmissuhdetaitoihin liittyviä tehtäviä ja harjoitellaan ihmissuhdetaitoja myös leikkien avulla.

Digikuvakurssi:


Harjoitellaan kuvaamista digijärjestelmäkameralla ja kännykkäkameroilla. Käydään läpi järjestelmäkameralla kuvaamisen perusteet. Opetellaan erilaisia kuvauskulmia ja tekniikoita luontokuvauksessa ja henkilökuvauksessa. Käsitellään kuvia ja luodaan omista kuvista galleria Google Sitesill

Teltta- ja kalastuskurssi:


Kurssilla opitaan eräretkitaitoja, jokamiehenoikeuksia, rantakalastusta ja kurssi toteutetaan yön yli kestävänä telttaretkenä.

Käsityön erityistaidot TS:


Kehitä taitojasi ompelussa ja lankatekniikoissa. Valitse vapaasti, mitä haluat tehdä ja mitä taitoja oppia.

Liikunnan vihaajat:


Onko oma laji vielä löytymättä? Kokeillaan yhdessä erilaisia liikuntalajeja ja -muotoja matalalla kynnyksellä aloittaen metsässä kävelystä. Liikutaan yhdessä lempeällä otteella! Kurssi ei vaadi minkäänlaista aikaisempaa liikuntaharrastuspohjaa.

Välipala- ja herkkukurssi:


Kurssilla opitaan valmistamaan sekä perinteisiä että uudenlaisia välipaloja ja herkkuja läheltä ja kaukaa. Kurssin sisältö rakennetaan yhdessä oppilaiden kanssa kurssilaisten toiveiden pohjalta huomioiden terveellisyys ja monipuolisuus. Kurssilla keskitytään käytännön harjoituksiin

Kirjan kuvitus sekä tarina


Huom: tämä kurssi on kuvataiteen ja suomen kielen ja kirjallisuuden yhteistyökurssi


Tällä kurssilla yhdistetään tarina ja kuva. Kurssilla tehdään kuvitusta, sarjakuvaa ja tutustutaan taittoon. Kurssilla tehdään oma kirja/kurssilehti. Tehdään erilaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia ja vahvistetaan omaa ääntä kirjoittamisessa. Ne, jotka haaveilevat oman kirjan kirjoittamisesta, pääsevät tällä kurssilla askeleen lähemmäs kohti haaveen toteutumista.

Lisää sarjakuvaa!!!


Huom: tämä kurssi on kuvataiteen ja suomen kielen ja kirjallisuuden yhteistyökurssi


Kiinnostaako sinua sarjakuva? Tällä kurssilla tutustutaan sarjakuvaan tekstilajina sekä sarjakuvan keinoihin. Käydään myös läpi sarjakuvan tyylilajeja, tarinan kerrontaa, tutustutaan sarjakuvablogiin ja eri sarjakuvan tekijöihin ja tietysti luetaan ja piirretään paljon sarjakuvia! Tutustumme myös digitaaliseen sarjakuvaan ja lehden taittamiseen. Kurssilla on mahdollisuus taittaa luokan yhteinen sarjakuvalehti.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri:
043 825 6817

facebook instagram youtube