Valinnaisaineet 9. luokalla

Pitkät valinnaiset jatkuvat 8.luokalta
Muu valinnainen: tietotekniikka, muotoile ja valmista, kuvataiteen ilmiökurssi TaTa-valinnainen: kotitalous, kuvataide, liikunta.

Taito- ja taideaineiden valinnaisaineet
Taito- ja taideaineiden valinnaiset opetetaan ​2 tunnin kokonaisuuksina yhden lukukauden ajan​. Oppilas opiskelee ​kahta eri taito- ja taideainetta lukuvuoden aikana. Valinnaisaine vaihtuu lukukauden vaihtuessa syksystä kevääseen. Koulu tarjoaa valinnaisia kaikista taito- ja taideaineista.

Kotitalous ​(arjen hallinta;​Osaatko maksaa laskut? Hakea opintorahaa? Kuinka sujuu ruokabudjetin teko tai vuokrasopimuksen allekirjoitus? Kurssilla on tavoitteena harjoitella niitä taitoja, joita tarvitset muuttaessasi omaan kotiin. Sisustamme opiskelija-asuntoa ja teemme retkiä lähialueella.​)​

Kuvataide

Käsityö ​(käsityön erityistaidot: Kehitä taitojasi puu- ja metallitöiden parissa. Valitse vapaasti mitä haluat tehdä ja mitä taitoja oppia.)

Liikunta

Musiikki

Kaikki nämä ryhmät toteutuvat lukuvuoden aikana. Oppilas valitsee kaksi varsinaista valintaa ja yhden varavalinnan.

Muut valinnaisaineet
Muut valinnaiset aineet toteutetaan​ 2 tunnin kokonaisuutena yhden lukukauden ajan, eli opetus on joko syys- tai kevätlukukaudella. ​Oppilaat ovat osallistuneet valinnaisten aineiden suunnitteluun ja sisällöissä korostetaan oppiainerajoja ylittäviä ja laaja-alaista osaamista tukevia aiheita. Urhea-oppilas valitsee valinnaiseksi urhea-valinnaisen. Oppilas valitsee yhden varsinaisen valinnan ja yhden varavalinnan.

Alla vaihtoehdot muuksi valinnaiseksi:

Kohota kuntoasi -kurssi
Kurssilla liikutaan monipuolisesti ja samalla keskitytään kuntoa kohottavaan liikuntaan ja harjoitteisiin.

Home economics in English
Tule kokkaamaan ja leipomaan englanniksi! Join us for cooking and baking in English. We will try out both Finnish and international recipes and you can also suggest your own favorites.

Biologian ja kemian labratyökurssi
Kurssi sisältää erilaisia labratöitä, (maastotöitä) ja mahdollisuuksien mukaan tutustumista yliopistolla.

Kuva​TAIDEtekstiili
Kuvis ja kässä ne yhteen sopii! Tule kuvisopen ja kässäopen työpajaan jossa yhdistetään kuvataidetta
ja tekstiiliä. Tällä kurssilla opit kankaanpainon perusteita kuten sabloonapainantaa ja raportin tekemisen. Suunnittele kuvia ja tuo ne kankaalle. Valmista itse painamistasi kankaista tuotteita. Kurssilla voit esimerkiksi painaa vanhaan t-paitaan uuden kuvan.

Puu- ja metallityöt
Käsityön syventävä kurssi, puu-ja metallityöt sekä muut materiaalit: Kurssilla voi keskittyä johonkin haluamaansa käsityön osa-alueeseen ja valmistaa suunnittelemansa tuotteen.

Urhea
Urhea-valinnainen.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
043 825 6817, sonja.linden@vantaa.fi

facebook instagram youtube