Valinnaisaineet 7. luokalla

Muut valinnaisaineet
Oppilaat valitsevat seitsemännellä luokalla kaksi valinnaisainetta. Poikkeuksena ovat Urhea-oppilaat, jotka valitsevat vain yhden kurssin, ja A2-kielen lukijat (espanja), jotka eivät valitse muita valinnaisaineita lainkaan. A-ruotsia opiskelevat valitsevat kuitenkin normaalisti kaksi valinnaisainetta. Oppilas valitsee kaksi varsinaista valintaa ja yhden varavalinnan.

Alla vaihtoehdot muuksi valinnaisaineeksi:

Mailapelit
Kurssilla pelataan erilaisia mailapelejä ja opiskellaan niissä tarvittavia lajitaitoja. Peleinä sulkapallo, pingis, tennis ja squash.

Elektroniikkarakentelu ja legorobotiikka
Kurssilla valmistetaan elektroniikkalaite ja kootaan lego-robotti sekä harjoitellaan ohjelmointia.

Koodaus ja ohjelmointi
Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeita erilaisilla tavoilla. Materiaaleina käytetään sivustoja code.org, scratch.mit.edu ja ohjelmointikurssi.github.io. Kurssilla opiskellaan myös tietotekniikan perustaitoja; tiedostojen hallintaa, tietoturvallisuutta, sähköpostin käyttöä, tekstinkäsittelyä ja esitysten tekemistä. Lisäksi opiskellaan kuvan- ja videonkäsittelyä, tietotekniikan historiaa, näppäintaitoja, sosiaalisen median palveluita ja internet-sivujen suunnittelua. Harjoitustöitä tehdään ryhmissä ja yksittäin.

Jalkapallo ja futsal
Kurssilla perehdytään omien lajitaitojen kehittämiseen. Keskitymme myös yleisemmenkin jalkapallossa vaadittavien taitojen oppimiseen niin teoriassa kuin käytännössä. Tässä käytämme apuna mm. videokuva-analyysiä. Kursilla harjoittelemme myös jalkapallon pelitaktiikkaa ja pelaamista eri pelipaikoilla. Pelaamme paljon myös erilaisia viitepelejä, jotka kehittävät harjoiteltavaa osa-aluetta. Kurssilla hyödynnetään myös alueella toimivia muita tahoja kuten urheiluseuroja.

Teltta- ja kalastuskurssi
Kurssilla yövytään teltassa ja ulkoillaan sekä liikutaan luonnossa. Kurssilla myös harjoitellaan kalastamista ongella/virvelillä ja kalan käsittelyä.

Nuorten ihmissuhde -kurssi (NUISKU)
Tällä kurssilla pyritään kehittämään hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja.

Räpyläuinti ja hengenpelastus
Oletko varsinainen vesipeto? Tämä kurssi on juuri sinua varten. Kurssilla perehdytään räpyläuinnin ja hengenpelastuksen saloihin.

Japanin kieli ja kulttuuri
Kurssilla opiskellaan matkailujapania monisteiden avulla, tutustutaan japanilaisiin kirjaimiin sekä Japanin ainutlaatuiseen kulttuuriin dokumenttien, mangan ja animen keinoin.

Iloa improsta
Iloa improsta-kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat saada lisää esiintymisvarmuutta ja heittäytymiskykyä erilaisiin tilanteisiin. Kurssilla käydään läpi improvisaation alkeita erilaisten harjoitteiden kautta. Kaikki saavat osallistua ja pääsevät kokeilemaan improvisaation erilaisia tekniikoita sekä ryhmissä, pareittain että yksin.

Taideväärentäjät
Asuuko sinussakin taideväärentäjä? Haluatko oppia jäljentämään kuvia vaikkapa valokuvan pohjalta? Kurssilla opitaan jäljennöstekniikoita, käydään mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyssä ja väärennetään tunnettuja taideteoksia. Kurssilla myös vandalisoidaan tunnettujen taiteilijoiden töitä uudenlaisiksi ja tehdään niistä omia versioita. (Kuvan lähteet: pintetest. Kuvien muokkaus: Maija Kiviharju)

Urhea
Urhea-valinnainen.

Länsimäen koulu

Kanslia 043 825 6817

Alakoulu 040 547 2921

Yläkoulu 040 578 7106

Pallastunturintie 27, Vantaa

PL 8508

01030 VANTAAN KAUPUNKI

Rehtori: Pirita Hellberg,
040 184 9023, pirita.hellberg@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Tuire Kumpulainen,
050 304 0875, tuire.kumpulainen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
043 825 6817, sonja.linden@vantaa.fi

facebook instagram youtube