Lomat ja poissaolot

‍Lomat / poissaolot

Huoltaja vastaa lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Huoltajan on ilmoitettava kouluun oppilaan poissaolon syy heti kun oppilas on poissa koulusta, mieluiten jo saman päivän aikana. Ilmoituksen voi tehdä Wilmaan, tai opettajien huoneeseen puhelimitse (kenelle tahansa opettajalle) tai sähköpostilla luokanvalvojalle.

Jos oppilas on poissa koulusta muun kuin sairauden takia, huoltajan tulee anoa lupa poissaoloon etukäteen. Luvan myöntää 1-5 päiväksi luokanvalvoja ja pidemmiksi ajoiksi rehtori. Loma anotaan viimeistään kahta viikkoa ennen

aiottua lomaa rehtorilta (anottavaa lomaa 6 päivää tai enemmän) tai viimeistään viikkoa ennen (anottavaa lomaa 1-5 päivää) luokanvalvojalta.

Lupa-anomus on suositeltavaa tehdä Wilmassa (ohje). Lupa-anomuksen voi myös ladata näiltä sivuilta tai noutaa kansliasta koulusihteeriltä ja Vantaan kaupungin nettisivuilta.

Mahdollisista loma-ajan kokeista on sovittava opettajien kanssa ennen lomaa. Myös oman loman aikana on koulutehtävistä huolehdittava, ettei opinnoissa eteneminen häiriinny.

Koulu ei järjestä tukiopetusta omien lomien vuoksi.

Lehtikuusen koulu - Havu (luokat 1 - 4)

Opettajainhuone 040 649 7055

Hiirakkotie 18

01200 Vantaa

Postitusosoite/Postiosoite::

Lehtikuusen koulu - Kaarna (luokat 5 - 9)

Opettajainhuone 040 634 1056

Hiirakkotie 9

01200 Vantaa

Postitusosoite/Postiosoite::

facebook instagram