Martinlaakson lukio sai lukion erityistehtävän matematiikkaan ja luonnontieteisiin

‍Martinlaakson lukio on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeuden erityiseen koulutustehtävään luonnontiedepainotteiselle (LUMA) opetukselle 1.8.2018 alkaen.

Martinlaakson lukiossa on ollut lukiotoiminnan alkuajoista lähtien monipuolinen lukion yleislinja ja teatteri- ja draama- sekä LUMA-painotus. Lukion toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja tulokset ovat olleet erinomaisia.

Tämä matematiikkaan ja luonnontieteisiin saatu erityinen koulutustehtävä takaa opiskelijoille enemmän liikkumavapautta lukio-opintoihin, entistä monipuolisemman kurssitarjonnan, paremmat taloudelliset resurssit toiminnan kehittämiseen sekä laaja-alaisen korkeakouluyhteistyön.

Jatkossa erityisen koulutustehtävän LUMA-linjalle otetaan lukuvuosittain 30 opiskelijaa syksystä 2018 alkaen.

Erityinen koulutustehtävä myönnettiin Suomessa yhteensä 75 lukiolle, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Luonnontiedepainotteisen erityistehtävän sai Suomessa yhteensä 15 lukiota. Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin 131 kappaletta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Karvi toteaa Martinlaakson lukiosta, että lukiolla on erinomaiset edellytykset erityistehtävän suorittamiseen! Perusteluna Karvi toteaa, että Martinlaakson lukiolla on näyttöä uusien opetus- ja opiskelumenetelmien tuomisesta luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen. Opettajat ovat päteviä ja toimivat täydennyskoulutuksen parissa ympäri Suomea. Lukio osallistuu useisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.

Yhteistyöterveisin

Martinlaakson lukion väki

psta Salme Sulander, rehtori

  • Julkaistu: 03.11.2017

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Anssi Nevalainen,
+358 40 610 1621, anssi.nevalainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.heiskanen2@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram