Draamalinja

Draamaa ja teatteria - Heittäydy, uskalla, elä!

Draamalinja tarjoaa opiskelijoille räätälöityjä draaman ja teatterin opintoja, esityksiä, tapahtumia ja retkiä sekä yhteistyöprojekteja korkeakoulujen ja pääkaupunkiseudun teattereiden kanssa. Draamalinjan opiskelijat voivat myös opiskella esitystekniikkaa. Opiskelijat voivat osallistua kaikkiin Martinlaakson lukiossa tarjolla oleviin opintoihin mielenkiintonsa mukaan. Lukion draamalinjan toimintaa kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

Draaman ja teatterin opetus Martsarissa:

Martsarissa on pitkät perinteet draaman ja teatterin opetuksessa. Martsarin lukion luova toiminta loi pohjaa draaman ja teatterin opetuksen kehittämiselle Suomessa jo 1970-luvulta alkaen.

Martsarin draaman ja teatterin kurssit tarjoavat matkan itseen ja teatteriin niin draaman ensiaskeleitaan ottaville kuin pidempään harrastaneillekin.Tarjolla on kaikille sopivia perusopintoja sekä erikoistumisopintoja, kuten improvisaatio- ja näyttelijätyön opinnot sekä näytelmäproduktio ja teatteridiplomikurssi.

Esityksiin voi osallistua näyttelijänä, lavastajana, puvustajana tai maskeeraajana, valo- ja ääniteknikkona tai apuohjaajana. Teatteritoimintaan mukaan pääsevät mukaan niin draamalinjalaiset, LUMA-linjalaiset kuin yleislinjalaisetkin. Draamalinjalle tulleille on lisäksi omaa räätälöityä ohjelmaa.

Lukion draamalinjalle valitaan lukuvuosittain 7 - 10 opiskelijaa.

Martsarin lukion draamalinjan hakukriteerit ovat:

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, jossa äidinkieli on painotettuna x 3 (yht. 10 pistettä).

Esittelyvideo (2 pistettä). Esittelyvideosta tulee selvitä perustelut, miksi hakija haluaa opiskelemaan draamalinjalle..

Peruskoulun äidinkielen opettajan suosituskirje (2 pistettä).

Harrastuneisuustodistukset (2 pistettä): Harrastuneisuustodistukset voivat olla harrastuksen ohjaajalta, taiteen perusopetuksen opettajalta, koulun kerhon vetäjältä tai taideaineen opettajalta. Vähintään 2 vuotta kestäneestä säännöllisestä taide- tai media-alan harrastuksesta tai kouluaineen opiskelusta voi saada maksimipisteet. Ilmaisullisia elementtejä sisältävä liikuntaharrastus lasketaan taideharrastukseksi.

Hakija lähettää kaikki hakemuksen asiakirjat sähköpostitse osoitteeseen martsarindraamalinja@gmail.com 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita asiakirjoja ei käsitellä.

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Anssi Nevalainen,
+358 40 610 1621, anssi.nevalainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.heiskanen2@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram