Luonnontiedelinja (LUMA-linja)

Luonnontiedelinja (matematiikan ja luonnontieteiden valtakunnallinen erityistehtävä)

Martinlaakson lukio on monipuolista yleissivistystä antava lukio, jossa on lukion laajan yleislinjan lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden (LUMA) opetuksen valtakunnallinen erityistehtävä, sekä draamalinja. LUMA-aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

LUMA-linjalle valitaan 30 opiskelijaa lukuaineiden keskiarvon perusteella, matematiikka painotettuna x 3 ja fysiikka, kemia, biologia sekä maantiede painotettuna x 2.

Opintotarjonta

Valtakunnallisesti tarjottavien pakollisten ja syventävien opintojen lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus valita lukuisa määrä luonnontieteen valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia erikoisopintoja, kuten esim. orientaatio-, laboratorio- ja tutkimusmoduuleja, tiedeleirikouluja, robotiikkaa, lääketieteellistä biokemiaa, lajintuntemusta, geofysiikkaa sekä teknillisiin korkeakouluihin ja lääketieteelliseen tiedekuntaan valmentavia opintoja. YO-kirjoituksiin valmentavien opintojen avulla varmistat menestymisesi YO-kokeissa.

Itsensä monipuolista kehittämistä varten LUMA-opiskelijamme ovat perinteisesti valinneet myös esim. draama- ja teatteriopintoja, ihmissuhdetaitoja, kansainvälisyyttä (mm. leirikoulumatkat Tansaniaan, Ranskaan tai Saksaan sekä Sveitsissä sijaitsevaan hiukkastutkimuskeskukseen, Cerniin), vieraita kieliä (englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, japani, kiina, latina), taito- ja taideaineita tai kaupallisia aineita. Kaikki Martsarin opiskelijat voivat vapaasti suorittaa taito- ja taideaineiden lukiodiplomeja.

Opiskelu Martsarin LUMA-erityistehtävän mukaan

LUMA-aineissa käytetään yksilöllisiä oppimismenetelmiä, jotka tukevat opiskelijan menestymistä myös jatko-opinnoissa. Tieto- ja viestintätekniikka on monipuolisesti mukana opiskelussa. Opettajat ovat ammattitaitoisia, innostuneita ja aktiivisia oman alansa asiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet LUMA-aineita kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-aineiden opetuksessa on jo pitkään tehty tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yritysten, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen kanssa, joten oppiminen ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle.

Luonnontiedelinjalla (erityinen koulutustehtävä) opiskelevan tulee suorittaa lukion aikana vähintään 24 opintopistetta LUMA-aineissa, jolloin hän voi jättää opinto-ohjelmastaan pois 16 opintopistettä valtakunnallista pakollista opinnoista niin, että jokaisesta aineesta kuitenkin jää opiskeltavaksi vähintään puolet pakollisista opinnoista. Mitään oppiainetta ei siis saa kokonaan huojentaa pois.

Luonnontiedelinjan opiskelijat saavat Martsarista erinomaiset edellytykset luonnontieteiden ja matematiikan jatko-opintoihin.

Leirit

Opiskelijat osallistuvat myös monenlaisille leireille. Alla Iida Parvisen kirjoittama artikkeli Dimensio-lehdessä 24.9.2019.‍

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Anssi Nevalainen,
+358 40 610 1621, anssi.nevalainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.heiskanen2@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram