Tutkinnon rakenne

Tutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Opiskelija valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta:

• toinen kotimainen kieli
• yksi vieraan kielen koe
• matematiikan koe
• reaaliaineen koe

Neljän pakollisen kokeen lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen oman valintansa mukaan.

Toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi A-tason koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista kokeista:

• toisessa kotimaisessa kielessä
• vieraassa kielessä tai
• matematiikassa

Toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä vaativammalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun ala-asteelta alkavan, kaikille yhteisen kielen (A-kielen) oppimäärään perustuvaa koetta.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri ainereaalikoetta. Reaalikoepäivien järjestys saattaa vaihdella tutkintokerroittain. Ensimmäisenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa jonkun seuraavista reaalikokeista: psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista reaalikokeista: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto.

Myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja, omassa koulussa ei-opetettavia aineita voi valita ylimääräisiksi aineikseen ylioppilastutkintoon.

Hylätyn ja hyväksytyn kokeen uusiminen

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet. Kokelas saa uusia hylätyn kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy kolmannellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Mahdollisuus uusia hyväksyttyjä kokeita rajattomasti koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista.

Lisätietoa

Tarkat ohjeet ja määräykset tutkinnon rakenteesta ja suorittamisesta sekä kokeiden uusimisesta löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) sivuilta.

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Anssi Nevalainen,
+358 40 610 1621, anssi.nevalainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.heiskanen2@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram